Startnotitie begraafplaatsenbeleid vastgesteld | SGP: geen steun voor ruimen van graven

9 juli 2022

In de raadsvergadering van donderdag 7 juli stond de startnotitie begraafplaatsenbeleid op de agenda. ‘Begraafplaatsenbeleid gaat over een gevoelige kwestie. Dat geeft ons als gemeenteraad de plicht om hier ook zeer zorgvuldig mee om te gaan’, aldus SGP-woorvoerder John de Geus, die tevens aangaf dat, hoewel nu niet aan de orde, het eventueel toekomstig ruimen van graven niet op de steun van de SGP-fractie kon rekenen. De input die de gemeenteraad geeft zal verwerkt worden in nieuw beleid. Naar verwachting zal dat beleidsplan in de tweede helft van dit jaar worden behandeld en vastgesteld. De gehele bijdrage is hieronder te lezen:

“De startnotitie begraafplaatsenbeleid geeft wat onze fractie betreft een goede eerste aanzet tot harmonisatie van het beleid voor alle begraafplaatsen in de gemeente. Begraafplaatsenbeleid gaat over een gevoelige kwestie. Dat geeft ons als Raad de plicht om hier ook zeer zorgvuldig mee om te gaan.
Onze fractie heeft daarom nog wel een aantal vragen en opmerkingen. In de eerste plaats de 10-jaars termijn voor algemene graven. Na 10 jaar is er de mogelijkheid om het gedenkteken op het graf te verwijderen. 10 jaar, weliswaar een wettelijke termijn, is gewoon erg kort. Echter, nabestaanden kunnen ook kiezen voor een particulier graf. Dan blijft er wel de mogelijkheid tot verlenging. Wij vinden het belangrijk dat deze mogelijkheid voor een brede doelgroep bereikbaar is. Er wordt gesproken over lagere kosten, maar hoeveel lager is nu nog niet duidelijk. Wij vinden dat de kosten voor een particulier graf voor een heel brede doelgroep geen belemmering mag zijn in de keuze. Dit zien we graag verder toegelicht, uitgewerkt en geborgd.
De notitie spreekt over een overgangsregeling voor de al uitgegeven algemene graven. Wij zijn van mening dat met ingang van nieuw beleid de teller op ‘0’ moet worden gezet. Dan is een overgangsregeling vrijwel overbodig en geeft dit maximaal helderheid aan nabestaanden.

Hoewel het niet direct deze notitie betreft willen we hier nadrukkelijk aan toevoegen dat het ruimen van graven niet op onze steun kan rekenen. Het ruimen van graven doen we wat ons betreft niet in onze gemeente. Dat deden we in het verleden ook niet, en dat moet wat ons betreft zo blijven.

Als laatste vragen we aandacht voor een goede communicatie. Juist dit soort gevoelige onderwerpen moeten met de grootst mogelijk zorgvuldigheid worden uitgewerkt en toegelicht. We zien dit dan ook graag terug in de verder uitwerking van het beleid. Deze zorgvuldigheid is ook belangrijk bij het op orde brengen van de administratie. Goed dat hiervoor extra personele inzet wordt voorgesteld.
Kortom, de aangegeven richting in deze startnotitie is goed, maar de verdere toelichting en uitwerking zal duidelijk maken hoe wij als fractie hierin staan. We zien het beleidsplan medio september met belangstelling tegemoet.”

De startnotitie is hier te lezen: https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/…/Bijlage…