Weekmarkt blijft in Middelharnis

15 juli 2022

Het parkeerterrein van de Nieuwstraat in Middelharnis blijft de standplaats voor de weekmarkt op woensdag. Daarmee keert de markt definitief niet terug naar de Voorstraat en het Marktveld in Sommelsdijk.

De markt werd in 2020 verplaatst van Sommelsdijk naar Middelharnis. Dat werd gedaan vanwege de coronacrisis, om de marktkooplieden en klanten meer ruimte te geven om op een veilige manier de markt te bezoeken. Kort daarvoor was duidelijk geworden dat de locatie in Sommelsdijk een probleem vormde voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en de brandveiligheid.

Na ruim een jaar besloot het college, op 1 juni 2021, tot de permanente verplaatsing van de markt. Door een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad werd dit besluit tot nu toe niet uitgevoerd. Het college kreeg de opdracht om handen en voeten te geven aan participatie. En in gesprek te gaan over een alternatieve invulling van de markt voor de Voorstraat van Sommelsdijk.

Informatiebijeenkomst
In november 2021 organiseerde de gemeente een goedbezochte informatiebijeenkomst en gaf een toelichting op het besluitvormingsproces. Hierbij beaamde wethouder voormalig Tea Both-Verhoeven dat deze bijeenkomst eerder plaats had moeten vinden. Daarna was er ruimte voor iedereen die er iets over wilde zeggen. De marktkooplui gaven aan blij te zijn met de verplaatsing. Hun omzet was gestegen. Ook de dorpsraad van Sommelsdijk, Sociëteit Rethorica, Stichting tot bescherming van het dorpsgezicht, Culturele raad, winkeliers en direct-omwonenden gaven hun visie. Duidelijk werd dat het vertrek van de markt uit Sommelsdijk veel emoties opriep. Bij de bijeenkomst werden mogelijke alternatieve locaties in Sommelsdijk voor de markt benoemd.

Toetsing van besluitvorming
Door enkele aanwezigen is geopperd om het besluitvormingsproces te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Het college schakelde hiervoor adviesbureau Necker van Naem in. In het eindrapport van het bureau komt naar voren dat het college juridisch gezien juist heeft gehandeld. Wel benoemden onderzoekers als aandachtspunt dat de verschillende belanghebbenden eerder in het proces betrokken hadden moeten worden.

Nieuwe beoordeling locaties
Na de informatiebijeenkomst zijn alle (aangedragen) locaties (her)beoordeeld. Deze beoordeling is daarna ook meegenomen in het onderzoek van Necker van Naem. Veiligheid, bereikbaarheid, combinatie met winkels speelde hierbij onder andere een rol. Ook keek de gemeente bij de beoordeling naar de ‘afstand ten opzichte van woningen (volgens wetgeving), bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de belangen van de marktkooplieden. Uit de analyse kwam de Nieuwstraat in Middelharnis naar voren als de beste en meest veilige locatie.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Het is een ruime locatie waar we de weekmarkt op een goede en veilige manier kunnen organiseren. Ik begrijp heel goed dat het voor een deel van de inwoners teleurstellend is dat de weekmarkt uit Sommelsdijk vertrekt. Het college kijkt naar het algemeen belang en dan is dit de beste keuze. We gaan in gesprek met betrokken partijen en geïnteresseerde inwoners om te komen tot een alternatieve invulling van de weekmarkt in Sommelsdijk.”

Alle informatie is te vinden op de gemeentelijke website
Na de informatiebijeenkomst in november 2021 is op de gemeentelijke website een pagina aangemaakt met alle informatie over de besluitvorming: https://www.goeree-overflakkee.nl/besluitvormingsproces-verplaatsen-weekmarkt

Ook het onderzoeksrapport van Necker van Naem is op deze website te vinden.