‘Wij gaan weer naar school’-campagne moet bijdragen aan een veilige reis van en naar school

29 augustus 2022

Op dit moment is op heel Goeree-Overflakkee de ‘Wij gaan weer naar school’-campagne zichtbaar. Met borden die verspreid over het eiland zijn geplaatst worden automobilisten bewust gemaakt van meer jongeren in het verkeer. Het is een gezamenlijke actie van Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPVGO) en provincie Zuid-Holland. De campagne maakt onderdeel uit van de aanpak ‘Maak een punt van nul’ met 1 ultiem doel: nul vermijdbare verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland.

De zomervakantie is achter de rug en de scholen zijn weer gestart. Voor iedereen even wennen, want daar komt nogal wat verkeersdrukte bij kijken. Het rustige straatbeeld van de zomervakantie maakt plaats voor de vele jongeren op weg naar school. Naast de korte ritjes fietsen sommige jongeren ook voor het eerst de nieuwe, langere route naar het voortgezet onderwijs. Ze kunnen zich daarbij soms wat onvoorspelbaar gedragen. Jongeren laten zich makkelijker afleiden door de groep waarin ze fietsen of ze slaan vrij onverwacht af.

Wethouder Henk van Putten onderstreept het belang van extra alertheid
“Als gemeente vragen we samen met RPVGO en provincie Zuid-Holland aandacht om ongevallen met (fietsende) scholieren te voorkomen. We willen geen verkeersslachtoffers. Laten we in deze periode extra letten op onze snelheid en rekening houden met de (fietsende) scholieren. Een steeds grotere groep scholieren rijdt – in verband met de vaak lange afstanden die op Goeree-Overflakkee afgelegd moeten worden – een elektrische fiets. Automobilisten kunnen vaak moeilijk inschatten hoe hard deze gaan. Een extra risico dus. Laten we als ouders en verzorgers kinderen ook attent maken op de gevaren die zich onderweg voor kunnen doen. Sámen zorgen we ervoor dat de weg van en naar school veilig is en veilig blijft.”