Eerste raad in vernieuwde raadzaal | 15 september 2022

9 september 2022

Op DV 15 september zal de eerste raadsvergadering worden gehouden in de vernieuwde raadzaal. De raad zal o.a. spreken over de startnotitie Beleidsnota Erfgoed, Kunst en Cultuur en het Meerjarenbeleidsplan van politie over de periode 2023-2026. De livestream van deze vergadering is vanaf 19.30 uur te volgen via https://bit.ly/3D88KhK. Ook de agenda en stukken zijn daar te vinden. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.

Met de startnotitie Beleidsnota Erfgoed, Kunst en Cultuur wordt bij het begin van het proces duidelijk op welke manier de gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan een nieuwe beleidsnota en op welke manier stakeholders daarbij betrokken worden.

In de strategische agenda van de politie-eenheid Rotterdam worden voor de jaren 2023 – 2026 trends en maatschappelijke ontwikkelingen geschetst die naar verwachting de komende vier jaren de meeste impact op de openbare orde, veiligheid en criminaliteit in de eenheid Rotterdam hebben. Daarop is een strategische reactie geformuleerd.

Wilt u ons iets meegeven over erfgoed en cultuur, de politie of een van de andere onderwerpen die op de agenda staan? Maak een afspraak voor ons fractiespreekuur (op dinsdag 13 september) of mail via ons fractiesecretariaat.