Gemeente zet in op flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen

28 september 2022

Goeree-Overflakkee onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe tijdelijke buurt met ongeveer 110 flexwoningen. De bedoeling is dat in deze woningen in Middelharnis de Oekraïense vluchtelingen uit de gemeentelijke opvang in Dirksland komen. Gemeente Goeree-Overflakkee heeft woningcorporatie Oost West Wonen, als deskundige op het gebied van sociale huisvesting, gevraagd om samen de mogelijkheden te onderzoeken. Beide partijen vinden het belangrijk om deze groep voor een langere periode een (t)huis te kunnen bieden.

Flexwoningen bieden een snel te realiseren oplossing, zonder dat het ten koste gaat van de bestaande woningvoorraad. De woningen kunnen onderdak bieden aan ongeveer 300 mensen.

De beoogde locatie is een (nu nog) agrarisch perceel van 2,5 hectare bij de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis/Sommelsdijk. Dat is tussen de Westhavendijk en de Joost van den Vondellaan. De vergunning is aangevraagd voor vijf jaar. Het gaat om langdurige, maar wel om tijdelijke huisvesting. De bedoeling is dat de bewoners op termijn een reguliere woning vinden of – als de oorlog in Oekraïne voorbij is – teruggaan naar hun geboorteland. Belangrijk bij het project is dat de bewoners doorstromen, zodat er op termijn ruimte ontstaat voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen die met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Verder onderzoeken
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Goeree-Overflakkee nam gisteren een positief besluit om de plannen definitief uit te werken. Komende weken vindt de besluitvorming bij Oost West Wonen plaats. Gelijktijdig wordt de haalbaarheid van het project verder onderzocht. Het Rijk toetst de plannen op haalbaarheid, maatschappelijk draagvlak en financiële garantstelling. Pas als alle lichten op groen staan, gaat het plan definitief door. Omdat de tijd dringt, worden wel al voorbereidingen getroffen voor de komst van de woningen.

“Deze locatie heeft veel voordelen. Het stuk grond is al eigendom van de gemeente, dichtbij voorzieningen. En de grond is nu niet inzetbaar voor reguliere woningbouw. Dat betekent dat dit project niet ten koste gaat van de ook zo nodige huisvesting voor andere doelgroepen”, aldus wethouder Daan Markwat (wonen).

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman vult aan: “Het was hartverwarmend om te zien hoe we met elkaar afgelopen maart de noodopvang realiseerden. Nu we zien dat de oorlog nog niet voorbij is, is het tijd voor de volgende stap. Goed dat we voor deze mensen zo enige rust en stabiliteit kunnen creëren in deze moeilijke turbulente tijd.”

Huidige opvanglocaties in Dirksland
Toen de oorlog in Oekraïne begon kwam een vluchtelingenstroom op gang. De gemeente besloot daarna een vleugel van De Geldershof en de leegstaande complexen Elkersweide en Molenzicht in Dirksland in te richten voor de opvang van vluchtelingen. Dat gebeurde in samenspraak met CuraMare, Oost West Wonen, Sjaloom Zorg en Zeeuwse Gronden. Eind maart kwam de groep van 137 vrouwen en kinderen aan. De groep is de afgelopen maanden gegroeid, ook doordat er mensen uit particuliere opvang bij kwamen. De opvang op deze locaties werd eerder verlengd, maar loopt eind dit jaar af omdat er andere plannen voor deze locaties zijn.

Het ziet er naar uit dat de buurt met flexwoningen op dat moment nog niet klaar is. De gemeente en Oost West Wonen kijken momenteel naar de mogelijkheden op Goeree-Overflakkee om de tussentijd te overbruggen. Een optie die wordt onderzocht is de mogelijkheid om de opvang in Molenzicht en Elkersweide nog eenmaal te verlengen.

Inloopavond in het Diekhuus
Op dinsdagavond 4 oktober van 19.00 tot 21.00 uur is er een inloopavond in het Diekhuus te Middelharnis. Deze inloopavond is allereerst bedoeld voor de omwonenden van de Sommelsdijkse Havendijk en betrokkenen bij de opvang. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom om binnen te lopen, te zien wat het plan nu precies inhoudt en hun vragen aan de betrokken partijen te stellen. Bezoekers hoeven zich voor deze avond niet van tevoren aan te melden.

Verdere informatie en updates over het project is terug te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/flexwoningen.