Met de Statenfractie van ChristenUnie & SGP de boer op

24 september 2022

Vrijdag 23 september jl. was een delegatie van de gecombineerde Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland op bezoek op ons mooie eiland. Dit bezoek stond al gepland in 2020, maar was vanwege corona twee keer uitgesteld. Het programma bestond uit diverse onderwerpen: De zoetwaterproblematiek op de kop van het eiland, de gebiedsontwikkeling in de Zuiderdieppolder, woningbouwontwikkeling en diverse innovaties in de landbouw.

Vergezeld van (steun)fractieleden van de raadsfracties van ChristenUnie en SGP op Goeree-Overflakkee, een vertegenwoordiger van de SGP-fractie in het waterschap en wethouder Markwat werd allereerst een bezoek gebracht aan Maatschap De Jong in Ouddorp.

Zoetwater
Door Sjoerd de Jong werd een toelichting gegeven op de zoetwaterproblematiek op de kop van het eiland. Door aandrang van zout water staat de zoetwatervoorziening voor zowel landbouw als natuur onder druk. In samenwerking met onder andere de provincie en het waterschap wordt onderzocht hoe de zoetwatervoorziening verbeterd kan worden. Vanuit Ouddorp vertrok het gezelschap naar Stellendam.

Signaal
In de Zuiderdieppolder gaf wethouder Markwat een toelichting op de gerealiseerde gebiedsontwikkeling. In Stellendam stonden we stil bij een mogelijke woningbouwlocatie. Voor woningbouwlocaties aan de randen van woonkernen is toestemming van de provincie nodig. In de praktijk blijkt dat die procedures niet vanzelf gaan. Vanuit de gemeente gaat veel energie zitten in het goedgekeurd krijgen van woningbouwlocaties. Dit signaal wordt door de Statenleden meegenomen. Na een heerlijke lunch bij theetuin Keizershof werd Vof Dogterom in Oude-Tonge bezocht, waar Jacob Jan Dogterom het gezelschap bijpraatte over innovaties in de landbouw en de bollenteelt. Ook de huisvesting van arbeidsmigranten werd besproken.

Innovatiekracht
De dag werd afgesloten in Sommelsdijk. De gemeenteraadsleden waren ‘s middags door LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee uitgenodigd op de boerderij van de fam. Van Der Kooij in Sommelsdijk. Doel van de bijeenkomst was om kennis te maken met LTO en de actualiteiten in de land- en tuinbouw te bespreken. Ook enkele Statenleden schoven hierbij aan. De aanwezigen zien terug op een informatieve dag waarin ze kennismaakten met zowel de uitdagingen als de innovatiekracht van de agrarische sector.