Gefeliciteerd

21 oktober 2022

Op vrijdag 21 oktober trad SGP-fractielid Simon van der Tang in het huwelijk met zijn Annelie. Namens besturen en fractie van harte gefeliciteerd en God zegen toegewenst.

Simon is vanaf 2018 lid van de SGP-fractie en raadslid voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij trad destijds aan als één van de jongste raadsleden.