Gemeente stelt weer ligplaats voor crisisnoodopvang beschikbaar

26 oktober 2022

Crisisnoodopvang asielzoekers op schip Stellendam – Gemeente Goeree-Overflakkee stelt tot het einde van dit jaar een ligplaats beschikbaar voor crisisnoodopvang van asielzoekers. Het schip – Dutch Largo – voor in totaal 120 mensen komt te liggen bij het strandje buiten Stellendam.

Het schip komt te liggen in het water naast de parkeerplaats van het strand, aan de Meester Snijderweg. Dat is aan de westkant van de buitenhaven. Het strand blijft gewoon toegankelijk. De bedoeling is dat het schip begin november komt. De tijdelijke bewoners komen als de benodigde voorzieningen zijn gerealiseerd. Dat kan al binnen enkele dagen zijn.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft opnieuw besloten mee te werken aan de crisisnoodopvang na een dringende oproep vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. De verschillende veiligheidsregio’s zetten zich in om tot het einde van dit jaar 250 extra opvangplaatsen voor asielzoekers te realiseren, nu de asielcrisis nog niet ten einde is. Ook andere gemeenten in onze regio, zoals Hellevoetsluis, vangen asielzoekers op. “Het is kort draaien, maar de asielcrisis is helaas nog steeds niet opgelost”, benadrukt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Eerdere (crisis)noodopvang asielzoekers verliep rustig
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders is ook genomen op basis van de eerdere ervaringen bij het Havenhoofd in Middelharnis. Daar werd twee keer in het afgelopen jaar (crisis)noodopvang op een schip geboden. Beide keren verliep dat rustig. “We nemen deze ervaringen mee bij deze opvang”, zo verzekert de burgemeester. “Ook voor deze opvang geldt dat wij vooraf goede afspraken maken, op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid.”

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang. Het COA betaalt de kosten. De Veiligheidsregio werkt met beveiligers op zowel het schip als de wal. Ook wordt er een vorm van dagbesteding geboden op het schip. De asielzoekers mogen van het schip af. Ze krijgen vooraf uitleg over de huisregels van de opvang en over de regels in Nederland en op Goeree-Overflakkee, zoals die voor eenieder van ons gelden.

Inloopbijeenkomst in ’t Haegse Huus
De raad is geïnformeerd over de komst van het schip. De locatie kent geen direct-omwonenden. Wel is de gemeente in contact met verschillende ondernemers in het gebied en is er op een aantal adressen een brief bezorgd. Op maandag 31 oktober is er van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst voor inwoners en ondernemers uit Havenhoofd (Goedereede) en Stellendam in ‘t Haegse Huus (Haagsestraat 4a Stellendam).

Op de pagina www.goeree-overflakkee.nl/crisisnoodopvang is meer informatie te vinden over de crisisnoodopvang in Stellendam.