Geslaagde Veteranenmiddag op Goeree-Overflakkee

8 oktober 2022

In het gemeentehuis van Middelharnis kwamen de veteranen van Goeree-Overflakkee bijeen op zaterdag 8 oktober voor de jaarlijkse lokale Veteranendag. De samenkomst werd georganiseerd door Veteranen Vereniging Goeree-Overflakkee en gemeente Goeree-Overflakkee.

De eilandelijke Veteranendag is een aanvullende bijeenkomst op de Nederlandse Veteranendag die in juni in Den Haag plaatsvindt, als heel Nederland zijn militaire veteranen bedankt voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Dit jaar werd de jaarlijkse lokale middag verplaatst naar oktober. Het was een mooi weerzien voor de veteranen van Goeree-Overflakkee.

Eilandelijke Veteranendag
Zaterdagmiddag 8 oktober kwamen ongeveer 65 veteranen bij elkaar in het gemeentehuis in Middelharnis. De veteranen – jonge en oude generatie – hebben zich ingezet tijdens oorlogen en internationale vredesmissies.

Waardering voor veteranen
Na ontvangst met koffie en cake, sprak voorzitter John de Vos een welkomstwoord namens het bestuur van Veteranen Goeree-Overflakkee. Na het blazen van de Taptoe en het Wilhelmus door Marieke de Jong-Koppenaal werd er stilte gehouden ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers en overleden veteranen. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman hield een toespraak, waarin ze het belang van het samenzijn benadrukte en haar grote waardering uitsprak richting de veteranen.

Informeel samenzijn
De ceremoniemeester sloot het formele gedeelte van de middag af. Daarna kon iedereen genieten van een informeel samenzijn, gevolgd door een warm buffet. Veteranen Vereniging en gemeente Goeree-Overflakkee kijken terug op een geslaagde bijeenkomst die in een behoefte voorziet bij de veteranen van Goeree-Overflakkee.