SGP start netwerk voor jonge SGP-ers: SGP-Next

8 oktober 2022

De SGP start een netwerk voor jonge SGP’ers: SGP Next. Met het netwerk wil de partij jonge leden (25-40 jaar) blijvend aan zich binden. Activiteiten van SGP Next zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaring uit te wisselen en in gesprek te gaan over actuele politieke vraagstukken. De startbijeenkomst van SGP Next is D.V. vrijdag 18 november. Generaal b.d. Mart de Kruif spreekt over ‘De kunst van kiezen’. 

SGP Next is een initiatief van een aantal jonge SGP’ers. Onder hen is Hans van ‘t Land: “We merkten dat er behoefte is aan meer ontmoeting tussen jonge SGP’ers. Twintigers en dertigers zijn vaak druk met studie, werk en gezin. Tegelijkertijd zijn ze graag maatschappelijk betrokken. Ze zijn zich bewust van hun plek als christen in een seculiere samenleving. Jonge SGP’ers brengen kennis en ervaring mee waar de partij graag gebruik van wil maken. SGP Next wordt een netwerk waar dit alles samenkomt.’’

Brede doelgroep
Ook Anneke Schaap is betrokken bij de oprichting van SGP Next. ‘‘Ik was eerder actief voor SGP-jongeren. Daarna verloor ik de SGP een beetje uit het oog. Het is niet vanzelfsprekend dat jonge mensen doorstromen en een plek vinden in de partij. SGP Next biedt een laagdrempelig en interessant netwerk voor jonge SGP’ers. Daarbij spreken we nadrukkelijk een brede doelgroep aan: denkers en doeners, mannen en vrouwen, stad en platteland.’’

Versterken van de band
SGP-partijvoorzitter Dick van Meeuwen juicht de start van SGP Next toe. “Ik vind het een prachtig initiatief! Ik hoop dat veel jonge mensen deelnemen aan de activiteiten van SGP Next. Het netwerk draagt bij aan het versterken van de band van jonge SGP’ers onderling én de band met de partij.”

Aftrap SGP Next
Op 18 november trapt SGP Next officieel af met de eerste activiteit. In het historische Kasteel Woerden staat het thema ‘De kunst van het kiezen’ centraal. Jongvolwassenen hebben dagelijks te maken met dilemma’s. Hoe verdeel ik mijn tijd, aandacht en energie? Wat heeft prioriteit? Hoe maak ik goede keuzes? Op deze avond gaan we in gesprek over dilemma’s in politiek en samenleving.

Hoofdspreker is voormalig Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif. Hij vertelt vanuit eigen ervaring over keuzes maken in oorlogssituaties. Er zijn deelsessies met Gerben Heldoorn (directeur Kom over en help) over gezin en carrière, Joost Zekveld (eigenaar ‘Gouds Glas’) over ondernemerschap, Harmen Hardeman (veehouder en raadslid in Renswoude) over stikstof, Jacques Rozendaal (wethouder in Woerden) over christelijke politiek en dr. Adriana Kater (beleidsadviseur bij de NPV) over abortus en prenatale screening.

Deelname aan het evenement is gratis.

Klik hier om je aan te melden voor het kick-off event