Steun voor draagvlakmeting voor ‘Stad Aardgasvrij’

14 oktober 2022

In de raadsvergadering van 13 oktober jl. stond de tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad aardgasvrij op de agenda. Zoals ongetwijfeld bekend is loopt er al geruime tijd een pilot in Stad aan ‘t Haringvliet, vanuit bewoners georganiseerd, om Stad van het aardgas af te krijgen. Het project gaat nu een nieuwe fase in waarin het draagvlak onder de inwoners gemeten gaat worden.

Raadslid Corné Grinwis:

“Het vaststellen van deze verordening is een primeur, een nieuwe mijlpaal op de ladder van burgerparticipatie en is best wel even wennen, we zullen als politiek ook een stap terug moeten doen om deze draagvlakmeting de ruimte te geven. Wij zijn van mening dat we ondanks dat we nog niet alles inzichtelijk hebben, gezien looptijd van het project, de tijd er nu wel is om dit te steunen. Het is voor de SGP-fractie een vraagstuk waarin we de belangen voor onze inwoners voorop willen stellen. We willen ook maximale inzet op zorgvuldigheid. Invulling van de acht beloftes zijn dus cruciaal voor onze fractie. Voor de garantstelling van deze beloftes staan wij als overheid wel aan de lat, kan de wethouder dat bevestigen?

Ambitie
Vanuit de stukken blijkt dat de ambitie wordt uitgesproken in 2025 van het aardgas af te gaan. Onze fractie heeft er vraagtekens bij of dit realistisch is. De vraag die wordt voorgelegd, is die niet te stellig geformuleerd? 2025 is echt heel erg dichtbij! Er moet namelijk nog al wat gebeuren, materialen en technische mensen zijn schaars, vergunningstrajecten nemen tijd in beslag, graag een reactie van de wethouder daarop. Wat onze fractie betreft is er ruimte om dit jaartal op te schuiven. Dat geeft iedereen lucht om tot goede afwegingen te komen, mocht het eerder kunnen dan 2030 dan is dat uiteraard prima. Neem meer tijd als dat de kwaliteit ten goede komt. Ik wil de inwoners van Stad oproepen in grote getale gebruik te maken van het stemrecht om gezamenlijk te kiezen voor de toekomst. Iedere stem telt, iedere stem is van belang.”

Dit zijn de acht beloftes:

Veilig of anders niet

We doen het alleen als het veilig kan. We onderzoeken hoe we waterstof veilig bij de woningen en gebouwen kunnen krijgen via het bestaande gasnetwerk. En hoe het veilig voor verwarmen gebruikt kan worden. We ontwerpen een systeem waarvoor minimale aanpassingen in uw woning of gebouw nodig zijn.

Altijd warm

We zorgen dat er altijd voldoende waterstof is om de aangesloten woningen en gebouwen goed te verwarmen. Op Goeree-Overflakkee maken we meer groene energie dan we nodig hebben. Door deze energie op te slaan, is er altijd warmte beschikbaar voor uw huis. Ook als de zon eens wat minder schijnt of de wind niet waait.

Betaalbaar

We stappen alleen over als we zeker weten dat de overstapkosten voor u minimaal zijn en dat uw energierekening na de overstap niet hoger wordt. Aardgasvrij betekent straks dat u uw huis verwarmt met waterstof en elektrisch kookt. De gasprijzen zijn op het moment hoog maar ook waterstof is nu nog een dure oplossing.

Voldoende draagvlak

Dat betekent dat minimaal 70% het ermee eens is. Alleen dan maken we de overstap naar groene waterstof of een individuele oplossing. Volgend jaar vragen we u als inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie van Stad of u de overstap ziet zitten.

Groen

We gebruiken groene waterstof. Dat kan omdat we meer groene energie produceren dan gebruiken. We hoeven geen extra zonne- of windenergieparken te bouwen. De energie die we niet gebruiken zetten we om in groene waterstof. Voor transport naar uw huis gebruiken we het bestaande gasleidingennet.

Het mag

Natuurlijk stappen we alleen over als productie, transport en gebruik van waterstof in Stad volledig voldoet aan de dan geldende wet- en regelgeving.

Het kan

We maken de overstap alleen als we helemaal kunnen vertrouwen op de techniek. We gebruiken dus alleen geteste en werkende techniek, die ook nog eens voldoet aan de gestelde eisen voor de komende 15 jaar.

Vertaalbaar

De overstap op waterstof voor verwarming is nog nieuw. Stad kan daarmee een voorbeeld voor Nederland zijn. We werken dan ook aan een plan dat niet alleen voor Stad, maar ook voor andere plaatsen een goed alternatief voor aardgas is.

Door TOG is een amendement ingediend om het keukentafelstemmen te schrappen. Onze fractie is tegen dat amendement. Alle middelen die (zorgvuldig) worden ingezet om zo’n groot mogelijk stembereik te krijgen hebben onze steun.