Gemeenteraad stemt unaniem in met beleids- en beheerplan begraven

11 november 2022

Een van de laatste beleidsstukken die nog geharmoniseerd moest worden na de samenvoeging van de vier voormalige gemeenten op Goeree-Overflakkee, is het beleidsplan begraven. In het nieuwe beleidsplan is eenduidig beleid geformuleerd ten aanzien van het begraven in onze gemeente. Eerder diende de SGP een amendement in, waarin werd gesteld dat alle gedenktekens op graven van voor 2023 zouden moeten blijven staan. Door dit amendement is meer informatie naar boven gekomen en een oplossing geboden om recht te doen aan het verschil tussen algemene en particuliere graven. Eenmalig kunnen algemene graven worden omgezet in een particulier graf, waarbij tevens het gedenkteken kan blijven staan.

In het verleden werd in een deel van de gemeente in de praktijk geen verschil gemaakt tussen algemene en particuliere graven, terwijl dat in andere delen wel het geval was. Woordvoerder Adriaan Kasteleijn: ‘In de raadsvergadering bleek dat het amendement nogal wat consequenties had die wij op voorhand niet hadden voorzien. Daarom is na de raadsvergadering door wethouder Van Putten een toelichting georganiseerd en is besloten om een addendum op te stellen bij het beleidsplan, waarin de mogelijkheid wordt geboden om bestaande algemene graven om te zetten naar een particulier graf’.

Dit addendum doet recht aan het verschil tussen algemene en particuliere graven en geeft nabestaanden alsnog de mogelijkheid om te kiezen voor de rechten van een particulier graf als in het verleden voor een algemeen graf is gekozen. De SGP heeft daarom ingestemd met het beleidsplan en het bijbehorende addendum. ‘Wel hebben wij nog expliciet gevraagd aan de wethouder om de toezegging dat ondergronds ruimen niet aan de orde is en, mocht het ooit ter sprake komen in de toekomst, altijd via de gemeenteraad gaat en niet als collegebevoegdheid wordt afgedaan’, aldus Kasteleijn.