Begroting 2023 vastgesteld

16 november 2022

In de gemeenteraad van donderdag 10 november jl. is de gemeentelijke begroting voor 2023 vastgesteld. SGP-raadslid Simon van der Tang voerde het woord namens onze fractie en vroeg onder andere aandacht voor de zogenaamde PM-posten die nog niet onderbouwd zijn in de begroting. Financiële degelijkheid staat bij de SGP hoog in het vaandel! De SGP is blij dat het amendement wat onze fractie destijds heeft ingediend om de belastingverhoging van ca 5% voor inwoners, ongedaan te maken kon worden gehonoreerd.

Lees hieronder de integrale spreektekst van Simon:

“Dank voorzitter. Ik zal proberen dubbelingen te voorkomen met de vorige sprekers. Wij willen graag aansluiten bij de woorden van dank die zijn uitgesproken, voor het opstellen van de begroting en de beantwoording van de technische vragen.

Het uitgangspunt van de begroting is solide, als we kijken naar de vermogenspositie en bijbehorende ratio’s, dan mogen wij daar best tevreden over zijn. Dat is dan ook wel nodig, gezien de vele onzekerheden die onder andere al door de VVD en CU zijn genoemd (inflatie, gasprijzen, stikstof red.). Zeker ook de nieuwe systematiek van het gemeentefonds geeft veel onzekerheden.

Vette en magere jaren
Positief is dat de bezuinigingen, zoals die toentertijd zijn voorgesteld, volledig zijn teruggedraaid, inclusief de voorgestelde belastingverhoging op de OZB. Wij hopen dat dit ook zo kan blijven. Want daarbij, de heer Van Alphen (VKGO) had het al over de plagen van Egypte, is het de vraag hebben we de vette jaren nu gehad en liggen de magere jaren voor ons?

Anticiperen op toekomst
Want in de voorbehandeling van de begroting van vorige week hebben we gesproken over de PM-posten. Waar wij toen wel van schrokken is het kunstwerkenbeheerplan. Daarvoor (voor de vervangingsinvesteringen van kademuren, sluizen, bruggen enz. red.) is een stelpost opgenomen, op basis van een concept investeringsplan. Die stelpost is echter gebaseerd op maar een kwart van de geplande uitgaven in 2024 en 2025. Het is een stelpost van zo’n zeven ton, stel dat dit drie tot vier keer zo hoog wordt, dan hebben we het over twee tot drie miljoen euro. Als we dat afzetten tegen het begrotingssaldo van diezelfde jaren, dan blijft er zo’n beetje niets over. Dat wil niet zeggen dat het allemaal heel slecht is, maar zeker ook met het zicht op het ravijn van de jaren erna vanwege de nieuwe financieringssystematiek, geeft dat toch wel te denken. Een aantal collega’s riepen op om hierop te anticiperen en dat lijkt onze fractie ook zeer verstandig.

PM-posten
Ik heb het niet teruggeluisterd, maar ik weet vrij zeker dat collega Grinwis in het verleden heeft gevraagd om een prioritering van de PM-posten. Graag aandacht van het college daarvoor. Daarbij ook de vraag of die posten kunnen worden vertaald in een bedrag, dat hoeft niet tot op de cent nauwkeurig, en al is het maar in kleine lettertjes in het raadsvoorstel, maar dan hebben we wel enigszins in beeld wat we echt kunnen uitgeven.

Verder zaten er wat foutjes in de begroting, maar die worden opgelost door het vaststellen van de beantwoording van de technische vragen, dat lijkt ons een pragmatische oplossing. De normen en indicatoren zijn ook al bij de andere sprekers aan de orde geweest, wij volgen dat natuurlijk met interesse in de auditcommissie.

Tot slot zat er nog iets in de begroting, waar wij een beetje mee zaten, het evenementenfonds. Er is zo’n 60.000 euro begroot, waarvan in de kadernota al was aangegeven dat er beleid voor was gemaakt. Dat beleid is er echter nog niet en dat is wat ons betreft de omgekeerde wereld. Wij zouden graag vanavond nog een toelichting willen van het college over de inhoud hiervan, het kan wel in de begroting worden opgenomen, maar er is nog geen beleid.”