Bewegend leren vast onderdeel onderwijs op Goeree-Overflakkee

18 november 2022

Leren doe je met vallen en opstaan. Maar waarom moeten we er dan altijd bij zitten? Gemeente Goeree-Overflakkee, het primair onderwijs en ondersteunende organisatie Regiekr8 gaan samen invulling geven aan een nieuwe onderwijsvorm: bewegend leren. Wethouder Berend Jan Bruggeman gaf woensdag 16 november de aftrap in Nieuwe-Tonge.

In de Lokaal Educatief Agenda (LEA), een instrument om het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven, is afgesproken om bewegend leren een extra stimulans te geven op alle basisscholen op Goeree-Overflakkee. Er worden trainingen voor leraren georganiseerd en alle scholen ontvangen een lespakket.

Bijna alle scholen hebben ondertussen 1 of meerdere ambassadeurs aangemeld
Zij volgen deze maand een training en delen de kennis die ze daarmee opdoen met de collega’s binnen de school. Het doel is dat ze ook na de projectperiode bewegend leren op school blijven promoten en stimuleren. Op die manier blijft bewegend leren een vast onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma. Tijdens de training op woensdag 16 november in Nieuwe-Tonge vond het kick-off moment plaats. Wethouder Bruggeman sprak zijn blijdschap uit over het feit dat de basisscholen op Goeree-Overflakkee aan de slag gaan met bewegend leren. “Het onderwijs heeft als gevolg van corona te kampen met achterstanden. Een eerste en logische reactie is om zo snel mogelijk te focussen op de ‘meer van hetzelfde reken- en taallesaanbod’. In overleg met het onderwijsveld zijn we gaan kijken of we wat konden gaan doen met andere, al langer bestaande wensen van leerkrachten. Hier is het bewegend leren als dynamische onderwijsmethode uit naar voren gekomen. Veel leerkrachten zijn geïnteresseerd in bewegend leren. Op dit moment bedenken ze iedere les zelf de activiteiten. Dat kost veel tijd. Het lespakket biedt handvatten voor de leerkrachten om er structureel mee aan de slag te gaan.”

Waarom bewegend leren?
Bewegend leren is een combinatie tussen bewegen en taal, rekenen en/of andere thema’s. Dit betekent dat kinderen tijdens de gewone lessen in beweging komen. Bijvoorbeeld door tafels te leren terwijl je naar de getallen springt. Doordat kinderen bewegen, vinden directe en structurele veranderingen plaats in hun hersenstructuur. En dat is positief voor hun concentratie, creativiteit, probleemoplossend vermogen en geheugen. Hoe dat werkt? Door fysieke inspanning gaat er meer bloed en zuurstof naar de hersenen. Daardoor functioneert het brein beter. Bewegen is dus een soort voeding voor je brein.