Boeren en gemeente in gesprek over toekomst agrarische sector Goeree-Overflakkee

10 november 2022

Perspectief. Dat was het thema van een bijeenkomst op woensdag 9 november, in de Beroepscampus in Sommelsdijk. Ruim 120 ondernemers gingen in op de uitnodiging van de gemeente om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de agrarische sector. Wouter de Jong en Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand leidden de bijeenkomst met het thema: Boeren met perspectief. Aanwezigen spraken over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (hierna: NPLG), waar het stikstofbeleid van het kabinet een onderdeel van is.

Namens de SGP-fractie was Adriaan Kasteleijn deze avond aanwezig. ‘Het college van B&W heeft een stap naar voren gezet om bij de Provincie te bewerkstelligen dat onze gemeente in samenwerking met de agrariërs een bod van onderop mag doen in de stikstofdiscussie. De Provincie heeft daar mee ingestemd en dat biedt kansen om een gebiedsgerichte aanpak te maken. Als fractie zien we uit naar dat proces en hopen dat de hele agrarische sector meedoet om de agrarische sector, als belangrijke sector op ons eiland, toekomstbestendig te maken’.

Een goed bezochte bijeenkomst met ondernemers uit de agrarische sector.
Burgemeester Ada Grootenboer sprak tijdens de avond haar waardering uit voor de boeren. “Er zijn op dit moment grote zorgen en er is frustratie en boosheid. Dat is begrijpelijk. Toch zijn we in de afgelopen tijd gelukkig niet tegenover elkaar komen te staan. Wat mij betreft gaan we de uitdagingen van deze tijd samen aan.”

Goeree-Overflakkee boerde voort
Wethouder Henk van Putten sprak over het belang van het in kaart brengen van de innovaties die al in de sector plaatsvinden. “Hiermee laten we zien dat onze ondernemers goede stappen aan het zetten zijn om de uitdagingen van het NPLG het hoofd te kunnen bieden.” Hij noemde ook de veerkracht die de ondernemers op Goeree-Overflakkee door de jaren heen lieten zien. De ruilverkaveling, de melk- en mestquota en verschillende financiële crises. De sector stond vaker onder druk. “Maar, wat er ook gebeurde, het resultaat was hetzelfde: Goeree-Overflakkee boerde voort. Daar gaan we nu ook weer voor!”

Ook Jeanette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, sprak de ondernemers toe. In een videoboodschap gaf ze aan dat er voor Goeree-Overflakkee ruimte is om samen met de ondernemers een plan te maken over de aanpak van de NPLG-opgaven. Ze deed de toezegging om naar Goeree-Overflakkee te komen voor vervolggesprekken.

Niks doen, is geen optie
Ondernemers Hanneke de Baar en Wibo van der Linde riepen collega’s tijdens de bijeenkomst op om samen het plan voor Goeree-Overflakkee op te stellen. “Vanaf het moment dat het stikstofkaartje bekend werd, was er saamhorigheid op ons eiland. In de contacten met ondernemers onderling en met de gemeente. Deze saamhorigheid is er vanavond ook weer. Laten we met elkaar aan de slag gaan!”

In het tweede deel van de bijeenkomst was er ruimte voor ondernemers om vragen te stellen of een reactie te geven. Meerdere ondernemers vroegen zich af of het maken van een plan voor Goeree-Overflakkee wel zin heeft. “Moeten we niet gewoon nu al nee zeggen tegen Den Haag, tegen Brussel?” Niks doen is echter geen optie, zo luidde de conclusie in de zaal. Hanneke de Baar vatte het samen: “We zullen samen moeten laten zien hoe Goeree-Overflakkee boert en zorgen voor een goede toekomst voor onze ondernemers.”

Aan het eind van de bijeenkomst werd een werkgroep gevormd
Zo’n 15 ondernemers meldden zich hiervoor aan. De werkgroep gaat aan de slag met het maken van een plan. Deze ondernemers worden op korte termijn uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Heeft u als ondernemer in de agrarische sector ook interesse om aan te sluiten bij de werkgroep? Meld u zich dan aan door een e-mail te sturen naar Adviseur Economische Zaken, c.buijs@goeree-overflakkee.nl.

Ondernemers en collegeleden sloten de bijeenkomst af met onthulling boerenvlag
De onthulling van de boerenvlag, van links naar rechts: burgemeester Ada Grootenboer, ondernemers Sjef de Baar en Liesbeth Soldaat, wethouder Henk van Putten.

‘Gemeente Goeree-Overflakkee is trots op haar boeren’, zo luidt de tekst op de vlag. Wethouder Henk van Putten: “De agrarische sector was, is en blijft cruciaal voor de leefbaarheid op ons eiland. Met deze vlag willen we als gemeente, als gemeenschap, laten zien dat we trots zijn op de boeren. De vlag krijgt een plaats aan de welkomstmasten van het eiland nabij de Schaapsweg Ooltgensplaat en Ouddorp.