Dankdag 2022

2 november 2022

Vandaag is het Dankdag voor Gewas, Arbeid en Visserij. Een dag om God dankbaar te zijn voor alle goede gaven die Hij ons gaf en een dag om onze zorgen met vertrouwen in Zijn handen te leggen.

Waarom hoor ik weinig zeggen:
‘Dankdag is dit jaar uniek’,
want na velen droge weken,
klonk de regen als muziek.

Ook corona lijkt te wijken,
samenkomen geen bezwaar,
tellen wij nog zegeningen?
Dankdag vieren met elkaar!

And’re zorgen zijn gekomen,
oorlogsdreiging heel dichtbij,
daardoor nood en prijsverhoging,
niemand is van zorgen vrij.

In dit alles zijn wij dankbaar,
voor het allerhoogste goed:
Jezus stierf voor onze zonden,
dit geeft ware levensmoed!

1 Thessalonicenzen 5:18
(Lingen, Aagje – gedichtensite.nl)