Schip crisisnoodopvang op andere ligplaats in Buitenhaven Stellendam

18 november 2022

Eind oktober besloot gemeente Goeree-Overflakkee voor ongeveer 8 weken een ligplaats beschikbaar te stellen voor crisisnoodopvang van asielzoekers. Het plan was om het schip aan te meren naast de parkeerplaats van het strand, aan de Meester Snijderweg. Op dinsdag 15 november is besloten een andere, meer geschikte, aanlegplaats in de Buitenhaven van Stellendam aan te wijzen.

Steiger oostzijde Buitenhaven
Dit besluit is de uitkomst van aanvullend onderzoek en overleg tussen de gemeente, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en betrokken partijen in de Buitenhaven. De nieuwe locatie betreft de steiger aan de oostzijde van de Buitenhaven, nabij de sluis.

De nieuwe ligplaats biedt een aantal voordelen
Zo kan gebruikgemaakt worden van een bestaande steiger, terwijl de steiger langs de parkeerplaats aan de Meester Snijderweg nog moest worden aangelegd. De aanlegplaats komt daarnaast de veiligheid op en rond het schip ten goede. Deze steiger is eerder als optie overwogen, maar Rijkswaterstaat gaf op dat moment geen toestemming. Nu de ligplaats definitief is bepaald, zal het schip vrijdag 18 november aanmeren in de Buitenhaven van Stellendam. De tijdelijke bewoners komen naar verwachting op maandag 21 november aan bij het schip.

Uitwerking gestelde vragen bijeenkomst online te lezen
Tijdens de informatiebijeenkomst van maandag 31 oktober in ’t Haegse Huus in Stellendam konden inwoners, ondernemers en geïnteresseerden vragen stellen of hun reactie geven. Een deel van de bezoekers was erg kritisch op het besluit van de gemeente om mee te werken aan de crisisnoodopvang in de Buitenhaven van Stellendam. Aan de andere kant waren er ook bezoekers en organisaties die hun hulp aanboden. Bijvoorbeeld in de vorm van het organiseren van activiteiten voor de tijdelijke bewoners op het schip.

Vragen gingen over besluitvorming, communicatie, locatie, veiligheid en activiteiten
Op de website www.goeree-overflakkee.nl/crisisnoodopvang staat meer informatie over de crisisnoodopvang en zijn vragen en antwoorden van de informatiebijeenkomst uitgewerkt.