SGP heeft open fractiespreekuur in Oude Tonge | 22-11-22

18 november 2022

De SGP-fractie wil graag weten wat er in de samenleving leeft. Daarom worden naast de reguliere fractiespreekuren, waarop inwoners welkom zijn in de fractievergadering, regelmatig open fractiebijeenkomsten belegd in de kernen op Goeree-Overflakkee.

Op D.V. dinsdag 22 november is de SGP-fractie aanwezig in het zalencentrum ‘de Grutterswei’ te Oude Tonge. De SGP nodigt in het bijzonder inwoners uit van Oude Tonge, Den Bommel, Achthuizen en Ooltgensplaat om over hun leefomgeving in gesprek te gaan met de fractieleden. Met deze bijeenkomsten geeft de fractie invulling aan het motto: ‘Bouwen in vertrouwen!’.

Iedereen is van harte welkom op dinsdag 22 november vanaf 19:30 – 21:00 uur in het zalencentrum ‘de Grutterswei’, Willemstraat 14 te Oude Tonge. Heeft u specifieke onderwerpen die u wilt bespreken dan kunt u daarvoor een mail sturen naar de fractiesecretaris: pkieviet@sgpgo.nl.