Spoedeisende Hulp (SEH) van Weel-Bethesda ziekenhuis moet openblijven! 

9 november 2022

Al enige tijd is er onrust over de toekomst van de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in Dirksland. E.e.a. heeft te maken met de toekomstagenda/(kwaliteits)plan Acute Zorg die Minister Kuipers heeft bekend gemaakt. Hierin wordt de zogeheten 45-minutennorm losgelaten. Deze norm heeft betrekking op de bereikbaarheid van spoedeisende-hulpafdelingen (SEH). Het is de maximale (totaal)tijd die nodig is om met de ambulance de patiënt te bereiken en om daarna naar de spoedeisende hulp te rijden. Op 10 november zal de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in een motie zich hierover uitspreken. Eerder stuurde de raad al een brief naar de kamercommissie.

Op woensdag 9 november debatteerde de Tweede Kamer commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de acute zorg.
Daarin stelde de minister dat voor 2023 de gelden voor de ziekenhuizen beschikbaar zijn, maar dat hij wel met andere normen komt voor de toekomst. De SGP-fractie op Goeree-Overflakkee blijft echter van mening dat met het loslaten van de 45-minutennorm de weg geopend wordt naar een vermindering van het totaal aantal spoedeisende-hulpafdelingen en wordt een sluiting van de SEH in Dirksland een reële optie.

In de raadsvergadering van 10 november zal er door de gemeenteraad een raadsbrede motie worden aangenomen die aandacht vraagt voor het openblijven van de SEH op het eiland. Vooruitlopend op het debat in de kamercommissie heeft de gemeenteraad de kamercommissie reeds geïnformeerd over de problematiek. Vanzelfsprekend heeft de SGP-fractie hierover al meerdere keren contact gehad met de landelijke fractie.

Inmiddels is er ook vanuit Voorne de nodige aandacht en een petitie gestart voor het behoud van de Spoedeisende Hulp in Dirksland.