Werkbezoek DCMR en GGD

18 november 2022

De SGP-fractie is regelmatig te vinden op een werkbezoek. Dat doen we niet alleen in fractie verband maar ook regelmatig als gemeenteraad. Op donderdagavond 17 november is een deel van de SGP-fractie op werkbezoek geweest met de gemeenteraad bij Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR). Naast een presentie vanuit de DCMR, werden de aanwezigen ook gelijk meegenomen in de werkzaamheden van de GGD.

Velen zullen over de snelweg bij Schiedam langs het gebouw van DCMR zijn gereden, maar weten niet wat deze milieudienst doet. De DCMR Milieudienst Rijnmond is een gemeenschappelijke regeling, een gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijtien gemeenten. De DCMR doet veel taken voor de gemeente op het gebied van veiligheid, toezicht en handhaving. Daarnaast bevindt zich in het gebouw de meldkamer, die o.a. klachten over geur en lawaai opnemen. Daarnaast verzorgen zij diensten voor andere regio’s.

Vanuit de GGD Rotterdam Rijnmond werden de aanwezige raadsleden bijgepraat over hun werkzaamheden. Dat gaat dan vooral over advisering ten aanzien van volksgezondheid. De SGP-fractie vindt het belangrijk om goed geïnformeerd te worden over deze gemeenschappelijke regelingen. Er gaat namelijk veel gemeenschapsgeld naartoe en dat moet doelmatig besteed worden. ‘Deze informatieve bezoeken helpen ons om bijv. de begrotingen die de gemeenteraad moet vaststellen goed te kunnen beoordelen’.