Decembergroet 2022

21 december 2022

Anno Domini 2022
Het jaar is weer bijna voorbij.
Een jaar met zegeningen én zorgen.

Op ons eiland hebben de meeste mensen gelukkig een dak boven het hoofd.
Maar het vinden van een passende, betaalbare woning kan veel zorgen geven.

In ons land zijn energiecentrales gelukkig niet kapotgeschoten.
Maar misschien vraagt u zich wel bezorgd af of u de energierekening nog kunt betalen.
Eten is er bij ons genoeg. 
Maar de prijzen ervan stijgen de pan uit.

Er zou nog veel meer te noemen zijn. 

Boeren zien donkere wolken boven hun bedrijf. 

Vissers dreigen kopje onder te gaan. 

Oekraïners en andere ontheemden 
hebben een plek nodig.

En er hoeft niets te gebeuren, of we staan met gebalde vuisten tegenover elkaar.
En tegenover God.

Te midden van dit alles breken toch weer de kerstdagen aan.
Jezus kwam naar deze aarde, waar geen plaats voor Hem was.
Hij wilde woning maken bij de mensen, om mensen terug te brengen bij God.

Dan worden gebalde vuisten gevouwen handen. 

Want Hij is de Vredevorst.
Ook anno Domini 2023.

(Steun)fractie, wethouder en besturen van de 
SGP op Goeree-Overflakkee
wensen u Gods zegen voor de kerstdagen 
en het nieuwe jaar!