Gemeente treft tijdelijke veiligheidsmaatregelen oude haven Herkingen

21 december 2022

Vanwege de verslechterde staat van de haven en de damwanden treft de gemeente veiligheidsmaatregelen voor de oude haven van Herkingen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 20 december besloten. De aanwezige boten krijgen een andere ligplaats aangeboden, in de buitenhaven. De buitenhaven blijft open voor gebruik. Met de direct betrokkenen zijn gesprekken gevoerd om dit zo goed mogelijk met elkaar te regelen.

De gemeente werkt aan een masterplan havens Goeree-Overflakkee
In dit plan wordt een aanpak beschreven voor de lange termijn, om verschillende havens op Goeree-Overflakkee op te knappen. De staat van de havens en damwanden op het eiland is al langer een punt van zorg. Naast het opstellen van een aanpak voor de lange termijn, heeft de gemeente onderzocht of er maatregelen voor de korte termijn nodig zijn.

Voor de oude haven van Herkingen zijn maatregelen op korte termijn nodig
De staat van de oude haven is in de afgelopen tijd verder verslechterd. “Dit is aanleiding voor het college om deze veiligheidsmaatregelen te treffen”, aldus wethouder buitenruimte Henk van Putten. “Hiermee borgen we de veiligheid van de gebruikers van de haven”. De maatregelen hebben impact op de directe omgeving. Daarom is de gemeente eerst het gesprek aangegaan met direct belanghebbenden, waaronder de watersportvereniging, ondernemers, de dorpsraad en historisch erfgoed Herkingen. Ook met eigenaren van de ligplaatsen in de oude haven worden nadere afspraken gemaakt. De boten in dit deel van de haven worden verplaatst, eigenaren krijgen een alternatieve ligplaats in de buitenhaven aangeboden.

Daarnaast worden in het eerste kwartaal van 2023 de volgende stappen gezet
Bij de oude haven wordt een informatiebord geplaatst over de maatregelen. Nadat de boten verplaatst zijn, wordt de oude haven afgezet met hekken. In de komende periode wordt verder onderzocht welke aanvullende maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in relatie tot zwaar transport langs de oude haven. Ook gaat de gemeente verder in gesprek met Staatbosbeheer over het effect van de tijdelijke maatregelen op het naastgelegen strand.

De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst
In het eerste kwartaal van 2023 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd, voor direct belanghebbenden en inwoners van Herkingen. Naast het beantwoorden van mogelijke vragen over de maatregelen, wordt verder toegelicht wat de vervolgstappen zijn.