In verschillende sectoren en productgroepen kunnen zij hiermee het verschil maken. Rijkswaterstaat maakt bijvoorbeeld bij grond-, weg- en waterbouw gebruik van een circulaire bruggenbank. Provincie Zuid-Holland renoveerde het provinciehuis op een duurzame, circulaire en energieneutrale manier. Een ander voorbeeld is dat catering in bedrijfsrestaurants standaard vegetarisch aanbieden en vlees alleen op aanvraag of door alleen gerecyclede meubels te gebruiken bij het inrichten van kantoren. Door bewust mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen of door gerecycled textiel te gebruiken voor uniformen. En door bij de werving altijd oog te hebben voor diversiteit en inclusie. Door energieverbruik te verminderen en verspilling te voorkomen.

Sustainable Development Goals
Deelnemende partijen zijn alle ministeries, 5 provincies en ruim 40 gemeenten, alle waterschappen en een aantal andere organisaties. Zij committeren zich hiermee aan het toepassen van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Op deze manier werken zij aan maatschappelijke doelen op de volgende gebieden: Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit en Inclusie en Social Return. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de VN.

85 miljard euro
Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf met een symbolische druk op de knop vandaag het officiële startsein voor het Manifest.

Staatssecretaris Heijnen: “Ik ben trots om vandaag het manifest officieel af te mogen trappen. Nederlandse overheden geven jaarlijks ruim 85 miljard euro uit aan producten, werken en diensten. Door hierbij altijd na te denken over de gemaakte keuzes, kunnen we echt het verschil maken. Zo gaan we bij het versterken van onze dijken en sluizen de komende jaren circulair te werk. Denk aan stenen, grondgebruik, hergebruik van materialen enzovoorts. En we gaan als Rijk voor onze tienduizenden ICT-werkplekken de markt uitdagen op het gebied van circulariteit, door vol in te zetten op gerecyclede materialen.”

Actieplan
Elke ondertekenaar van het Manifest stelt uiterlijk een jaar na ondertekening een MVOI actieplan op. In het actieplan leggen partijen voor de eigen organisatie vast welke ambitieniveaus zij nastreven voor de zes MVOI doelen, welke concrete acties zij gaan doen en hoeveel tijd en budget zij hiervoor vrijmaken.