Provinciale Staten: ‘geen extra windmolens op Goeree-Overflakkee!’

20 december 2022

Dankzij een motie, ingediend door de VVD en mede ondersteund door onze provinciale ChristenUnie en SGP-fractie is er een uitspraak van de Provinciale Staten van Zuid-Holland om geen extra windmolens te zetten op ons eiland. De motie was nodig omdat in eerdere stukken gesproken werd van de mogelijkheid van een verdubbeling van het aantal windmolens in bestaande gebieden. De lokale SGP-fractie is blij met deze uitspraak. Al enkele maanden geleden trok onze fractie intern aan de bel bij onze Provinciale Statenleden hierover.

Goeree-Overflakkee heeft van de provinciale opgave ruim 1/3 gerealiseerd en dat op minder dan 1/10 van de oppervlakte van de provincie. De opgave volgens het Energieakkoord was voor de Provincie Zuid-Holland 735,5 MW, met 77 windturbines levert Goeree-Overflakkee in totaal ca. 245 MW. Wat de SGP-fractie betreft is nu de rest van Zuid-Holland aan zet.

De motie riep op om geen nieuwe windlocaties aan te wijzen op Goeree-Overflakkee en dat er gewezen geen uitbreiding van huidige windparken (in aantallen windturbines) plaatsvindt. De motie kon op steun rekenen van 77% van de Staten! Alleen D66, PvdA, Groenlinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen.