SGP Zuid-Holland komt langs met ‘Tour de boer’

23 december 2022

Op D.V. donderdag 5 januari zal er een bijeenkomst worden gehouden met de centrale vraag of er nog toekomst is voor de boeren op de Zuid-Hollandse eilanden. Sprekers zijn onder andere Roelof Bisschop (SGP Tweede Kamerlid), Nico de Jager (Provinciale Statenlid), Jasper van Schaik en Huibert Groeneveld (lokale agrariërs) en Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist op gebied van o.a. landbouw. In het bijzonder zijn agrariërs welkom in ‘de Mekkerstee’, te Ouddorp. De bijeenkomst start om 20:00 uur. De input die geleverd wordt, neemt de SGP graag mee in het politieke werk in de provincie maar ook bij eventuele coalitieonderhandelingen.

‘Er hangen donkere wolken boven het landelijk gebied’, vertelt Gerard van de Breevaart, Provinciale Statenlid namens de SGP. ‘Het landelijk gebied wordt niet alleen bedreigd vanwege de stikstofcrisis, maar er zijn nog allerlei andere zaken aan de gang die het toekomstperspectief van de boer in het nauw brengen.’ Te denken valt aan nieuwe natuur, de energietransitie en het aantal woningen dat gebouwd gaat worden in landelijk gebied. Al deze onderwerpen gaan een plaats krijgen in de gebiedsplannen die de provincie gaat opstellen. ‘Het risico bestaat dat de plannen ervoor zorgen dat het landelijk gebied heel anders wordt dan hoe we het nu kennen. In regelgeving wordt daar nu al voor een deel op voorgesorteerd’, zo uit Gerard zijn zorgen. Er zijn nu nog onvoldoende kaders om als Provinciale Staten de nieuwe gebiedsplannen goed te kunnen controleren. Daar zit een groot risico voor het landelijk gebied.

Contacten
Die zorgen worden herkend door de lokale fractie. ‘We maken ons zorgen over de rol van gemeenten bij dit soort processen, die mogelijk grote gevolgen hebben voor onze gemeente’, geeft Hendrik Herweijer (fractievoorzitter SGP Goeree-Overflakkee) aan. ‘Gelukkig hebben we goed contact met onze Provinciale Statenleden. Hierdoor kunnen we zowel op de inhoud als over de gevolgen voor Goeree-Overflakkee veel meegeven aan de fractie. Dat heeft de laatste jaren voor onze dorpen en het landelijk gebied al regelmatig succes gehad.’

Uitnodiging
Vanwege het ontbreken van goede kaders én mogelijk juridische onjuistheid als het gaat om de doorwerking voor gemeenten heeft de SGP een amendement ingediend dat de gebiedsplannen geen doorwerking krijgen in de bestemmingsplannen van gemeenten. Oftewel: gemeenten zijn niet verplicht zich hieraan te houden. Het amendement is uiteindelijk unaniem aangenomen. ‘Het geeft aan hoe alert we moeten zijn’, klinkt Gerard gedreven. ‘Niet alleen op het stikstofdossier, maar ook al op andere beleidsdocumenten waarmee veranderingen in het landelijk gebied mogelijk worden gemaakt.’ Daarom nodigt Gerard van de Breevaart namens SGP Zuid-Holland alle boeren en belangstellenden uit voor ‘Tour de Boer Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard: een avond waar onder andere Roelof Bisschop (SGP-Tweede Kamerlid), Nico de Jager (SGP-Provinciale Statenlid), Jasper van Schaik en Huibert Groeneveld (lokale agrariërs) aanwezig zijn, om het gesprek aan te gaan met de aanwezigen. De input die geleverd wordt, neemt de SGP mee in het politieke werk in de provincie, maar ook bij de coalitieonderhandelingen. Wees welkom!
Datum en tijd: donderdagavond 5 januari om 20:00 uur.
Locatie: De Mekkerstee, Hofdijksweg 34, 3253 KB Ouddorp.

Bent u aanwezig op 5 januari om 20:00?
Geef uzelf hier op voor Tour de Boer.