Na de rondleiding in de kazerne gaven diverse betrokken partijen uitleg over hun inspanningen voor de veiligheid op Goeree-Overflakkee. De directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) toonde eerst een filmpje over het werk van de VRR en gaf daarbij ook een inkijkje naar de toekomst. Uitdagingen zoals de vele hoogbouw, elektrische voertuigen en de opslag van waterstof maken dat het werk inhoudelijk verandert.

Vanuit het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), werd verteld over de aanpak van ondermijning. Het streven is als georganiseerde overheid te staan tegenover georganiseerde criminaliteit. Het melden van een vermoeden van criminaliteit kan gemakkelijk op de app ‘Meld een Vermoeden’. Burgemeester Grootenboer vulde hierbij aan: “Het kan soms net het laatste puzzelstukje zijn dat we zoeken.”

Politiemensen van het basisteam Haringvliet lichtten vervolgens hun strategische agenda voor de periode 2023 – 2026 toe. In deze agenda wordt themagericht gewerkt en krijgen zaken als jeugd, verkeer en ook ondermijning extra aandacht.

Tot slot kwam het gemeentelijke Veiligheidsbeleid (IVB) 2023 – 2026 aan de beurt. De beleidsadviseur lichtte het plan toe. Uiteraard waren er veel aansluitpunten te vinden in de eerdere informatie die op deze veiligheidsavond voorbijkwam. Begin volgend jaar wordt het gemeentelijk Veiligheidsplan voorgelegd aan de gemeenteraad om het vast te stellen.