Werkatelier voor raadsleden over flexwoningen

3 december 2022

Op 30 november heeft onze fractie een hele interessante sessie bijgewoond over de flexwoningen voor Oekraïners in Middelharnis. Het college, de ambtelijke organisatie en Oost West Wonen namens ons middels een werkatelier mee in een kijkje achter de schermen van dit project. Eigenlijk een heel ingewikkeld proces waar ontzettend veel energie in is gestoken om te zorgen dat er goede huisvesting komt voor deze groep vluchtelingen die al geruime tijd op ons eiland verblijft. Want dat is het doel, goede huisvesting. We werden ook bijgepraat over de gevormde klankbordgroep met omwonenden. Goed dat zij ook kunnen meepraten en dat hun input waar het kan ook verwerkt wordt.

En natuurlijk hebben we ook stilgestaan bij het feit dat er zaken beter hadden gekund. De informatievoorziening naar gemeenteraad en omgeving had zorgvuldiger gekund. Aan de andere kant, het is een nieuw proces voor onze gemeente en de noodopvang staat zwaar onder druk vanwege het feit dat de Geldershof per 1 januari niet meer beschikbaar is. Daarnaast hebben de betrokken ministeries voor twee maanden vertraging gezorgd waardoor de levertijd onder druk staat. Gelukkig is er inmiddels een tijdelijke oplossing gevonden.

Het mooie van deze flexwoningen is, dat als de vluchtelingen uit Oekraïne weer naar huis kunnen, ze beschikbaar komen voor de woningzoekenden van Oost West Wonen. Via de reguliere toedeling kunnen deze woningen dan toegewezen worden aan iedereen die in aanmerking komt voor een huurwoning. Een interessant gegeven, want dan worden ineens 110 woningen toegevoegd aan de huurvoorraad van de corporatie en zouden we een slag kunnen maken in het oplossen van de woningnood.
Al met al kijk ik terug op een hele positieve avond waarbij veel duidelijk is geworden over het achterliggende proces. Hopelijk kunnen we snel tot realisatie overgaan!

Adriaan Kasteleijn