• Gemeente (onroerende zaakbelasting);
  • Belastingdienst (inkomsten-, vennootschaps- en erfbelasting);
  • Waterschap (watersysteemheffing).

Het is belangrijk dat uw WOZ-waarde juist wordt vastgesteld. SVHW waardeert voor uw gemeente de woningen en de bedrijfspanden.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?
Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van woningen en bedrijfspanden. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. De taxateurs van SVHW controleren de waarde en stellen deze vast.

SVHW stelt de WOZ-waarde vast op basis van de huizenprijzen van vorig jaar. Toen waren de prijzen hoog. Het kan zijn dat de WOZ-waarde daarom hoger uitvalt dan de huizenprijzen op dit moment.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? Kijk op www.svhw.nl.