Op donderdag 12 januari 2023 komt de gemeenteraad voor het eerst bijeen om te spreken over verschillende onderwerpen. Onderwerpen die van groot belang zijn voor Goeree-Overflakkee. Besluiten hierover zullen veelal genomen worden op de eerstvolgende raadsvergadering op 2 februari 2023. Op de agenda staat ondermeer de huisvesting van scholen en de project opgave voor de toekomst wat betreft de havens op het eiland. De presentatie avond start om19.30 uur.

Vooraf is er de mogelijkheid voor inwoners om gebruikt te maken van het inspreekrecht. Wilt u over een onderwerp de raad toespreken? Of wilt u meespreken met de raadsleden bij een van de agendapunten? Dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de presentatieavond aanmelden bij de griffie (griffie@goeree-overflakkee.nl).

Programma:

  • 19.30 tot 20.00 uur: Gezamenlijke aftrap van de avond met mogelijkheid tot inspreken
  • 20.00 – 21.00 uur: Openbaar vervoer algemeen en op Goeree-Overflakkee
  • 20.00 – 21.00 uur: Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) Sommelsdijk
  • 21.00 – 22.00 uur: Projectopgave havens op Goeree-Overflakkee

Dialoogavond bezoeken of live volgen
U bent van harte welkom in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. De onderwerpen aangeduid met * worden live uitgezonden via internet. Deze bijeenkomsten zijn ook achteraf terug te kijken via: http://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl(externe link).

Agenda en stukken
De agenda van deze vergadering en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via de vergaderkalender op de website: http://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl(externe link).