Goeree-Overflakkee maakt zich sterk voor een toekomst zonder middelengebruik onder jongeren

17 februari 2023

Donderdagmiddag 16 februari werd op initiatief van gemeente Goeree-Overflakkee een bijeenkomst georganiseerd in Het Diekhuus in Middelharnis met als thema ‘Werken aan gezonde, gelukkige jongeren en voorkomen dat zij alcohol of drugs gebruiken of roken’. Met partners uit de gemeente die betrokken zijn bij opgroeiende jeugd werd volgens de aanpak ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)’ het gesprek aangegaan en werden doelen bepaald. “We gaan aan de slag!”, sprak dagvoorzitter Gert van ’t Hof volmondig uit.

“De omgeving waarin jongeren opgroeien is belangrijk voor hun welzijn en kan dat zowel positief als negatief beïnvloeden”, aldus Ferry de Koning. Hij is Projectleider OKO bij gemeente Goeree-Overflakkee en vertelt enthousiast over deze uit IJsland afkomstige, wetenschappelijk onderbouwde preventieaanpak. “We vertalen dit naar een Nederlandse aanpak. Daarmee willen we jeugd laten opgroeien in een omgeving waar middelengebruik bij jongeren onder de 18 jaar in 2032 niet meer voorkomt. Een stevige ambitie, maar tegelijkertijd heel belangrijk. We willen een positieve, gezonde en veilige leefomgeving voor jongeren creëren. Dit doen we door de focus te leggen op 4 domeinen die invloed hebben op jongeren: het gezin, de vriendengroep, school en vrijetijdsbesteding.”

Data als belangrijke pijler voor de verdere aanpak
In oktober 2022 is door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) de zogeheten OKO-gezondheidsmonitor afgenomen in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee. De Beroepscampus, Prins Maurits en het RGO College hebben hier enthousiast aan meegewerkt. Ferry vertelt dat de leerlingen gevraagd wordt om een digitale vragenlijst in te vullen. “Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen zijn: gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, school, thuis en vrienden. Met de informatie uit het onderzoek willen we de komende jaren werk maken van een preventieve aanpak voor (mentale) gezondheid en leefstijl.” Ruim 1.100 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld, waarvan er 919 op Goeree-Overflakkee wonen. De resultaten laten zien dat het alcoholgebruik onder die groep fors hoger is dan het gemiddelde in de regio. “Binnen de aanpak is de inname van alcohol een belangrijk aandachtspunt. Wat negatief opvalt is dat een groot deel van de ouders het accepteert dat hun kind, die in klas 2 of 4 zit, alcohol drinkt. Vaak voorzien zij hun kind ook zelf van alcohol. Vanmiddag presenteren we in Het Diekhuus deze en andere uitkomsten van het onderzoek aan de partners, gaan we er graag over met ze in gesprek en willen we doelen stellen zodat we echt aan de slag kunnen. Sámen!“

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) is 1 van de ambities van SamenZien
In 2020 gaf gemeente Goeree-Overflakkee opdracht om een volledige aanpak tegen verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Wethouder Sociaal Domein en Welzijn Berend Jan Bruggeman vertelt dat vanuit die gedachte SamenZien is ontstaan. “Het is een breed netwerk van betrokken partijen die zich hiervoor gezamenlijk inzetten. We hebben voor deze aanpak als gemeente 10 jaar uitgetrokken. Eén van de ambities van SamenZien is dat de jeugd op Goeree-Overflakkee opgroeit in een kansrijke omgeving, waarbij we ons sterk maken voor een toekomst zonder middelengebruik. Als we met elkaar de schouders eronder zetten, voorzie ik een mooi en vitaal Goeree-Overflakkee.” Op www.samenzien.com staat meer informatie over hoe de gemeente, samen met haar partners, Goeree-Overflakkee gezond, vitaal en veilig wil maken én houden.

Op donderdag 16 maart vindt het ‘Netwerkevent SamenZien’ plaats in Het Diekhuus in Middelharnis
Tijdens dit netwerkevent wordt gesproken over de aanpak verslavingsproblematiek op Goeree-Overflakkee, worden aanwezigen bijgepraat over de lopende acties en wordt teruggeblikt op – en vooruitgekeken naar – alles wat met SamenZien te maken heeft. Aanmelden kan via het e-mailadres samenzien@goeree-overflakkee.nl.