Lijsttrekker Wim de Jong SGP Waterschap Hollandse Delta bij SGP Oostflakkee

23 februari 2023

In de ledenvergadering van 22 februari jl. presenteerde SGP-lijsttrekker Wim de Jong in Ooltgensplaat de taken van het Waterschap en gaf een doorkijk vanuit het SGP-verkiezingsprogramma. Zo is een stem op de SGP een stem voor een vaste koers. Inzet van de SGP zal zijn om op een verantwoorde wijze de bestaande rioolwaterzuiveringen in de komende decennia te vernieuwen. Verder wil de SGP het zoetwater in het beheersgebied zo lang mogelijk vasthouden om uitdroging bij langere hitteperioden te voorkomen. De SGP is tegen een 7×24-uurs economie en pleit er voor om niet noodzakelijke werkzaamheden op zondagen te voorkomen. Naast de lijsttrekker was ook de nummer drie van de lijst aanwezig: Thijs Visser uit Middelharnis.

In de presentatie werd het duidelijk dat de aantallen enorm zijn. Het Waterschap beheert 800 kilometer aan dijken en 1500 kilometer (vaar)wegen en fietspaden, een flink aantal zuiveringsinstallaties en dan nog sloten en bermen. Zo maar een greep uit wat het waterschap beheert. ‘Meestal merken wij er weinig van, maar op de achtergrond zijn de ruim 500 medewerkers dag in dag uit bezig om onze eilanden veilig en schoon te houden. Ondanks dat veel taken van het waterschap voor zich spreken, valt er nog veel te kiezen tijdens de aanstaande verkiezingen op woensdag 15 maart. Waar bouw je huizen? Dijken en duinen hoger of juist breder? Verander je het gedrag of betalen we gewoon meer belasting? Een paar voorbeelden van de keuzes die we moeten maken in de komende periode’, aldus Wim de Jong. Verder werden de aanwezigen bijgepraat over de mogelijke overdracht van de wegen naar de gemeente en het onderhoud van de dijken en sluizen op ons eiland.

Wie meer wil weten over het verkiezingsprogramma van SGP Waterschap Hollandse Delta kan kijken op de site:
https://wshd.sgp.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma