Op werkbezoek bij de Oranje Nassauschool Nieuwe Tonge en de oude haven van Herkingen

24 februari 2023

Op vrijdag 24 februari legde de SGP fractie een tweetal werkbezoeken af. Allereerst bij de Oranje Nassauschool in Nieuwe Tonge en daarna aan de oude haven in Herkingen. Beiden hebben te maken met toekomstige investeringen. De SGP-fractie wil met deze werkbezoeken zien en horen of, en waar eventuele knelpunten zijn. De fractieleden nemen dit mee in hun overwegingen bij toekomstige beslissingen over deze onderwerpen, die in de toekomst miljoenen aan investeringen zullen vergen.

Op vrijdag 24 februari trokken dus, op uitnodiging van de adviesraad van de Oranje Nassauschool, vijf van onze fractieleden naar het mooie Nieuwe Tonge. De fractieleden werden hartelijk welkom geheten door een afvaardiging van de adviesraad en door de schoolleiding. De Oranje Nassauschool is opgenomen in de eerste fase van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en is hard aan vernieuwing toe. Gesprekken over nieuwbouw of renovatie lopen al geruime tijd. De fractieleden zagen met eigen ogen dat de staat van het schoolgebouw dusdanig is dat enige urgentie gewenst is. Gelukkig komt er weer wat beweging in de gesprekken. De SGP hoopt dat renovatie en vernieuwing snel ter hand genomen kan worden. Onlangs nam de gemeenteraad een besluit over nieuwbouw van de eerste school binnen het IHP. De fractie hoopt dat andere scholen snel volgen want we gunnen onze kinderen goed onderwijs in goede en frisse gebouwen.

In Herkingen praatte de Stichting Erfgoed Herkingen de fractielden bij over hun wensen ten aanzien van de oude haven in Herkingen. Onlangs constateerde de gemeente dat de kade dusdanig slecht is dat de haven uit gebruik is genomen en afgezet is met hekken. De Stichting wil graag dat cultuurhistorische elementen van de haven behouden blijven. Duidelijk is dat deze tak van recreatie van groot belang is voor het dorp Herkingen.

Twee interessante werkbezoeken die weer nieuwe inzichten hebben opgeleverd waarmee de SGP-fractieleden in het raadswerk hun voordeel weer mee kunnen doen.