Raad werd bijgepraat over bedrijventerreinen en dienstverlening

10 februari 2023

Donderdag 9 februari 2023 werd de gemeenteavond bijgepraat over een tweetal onderwerpen, het actieplan bedrijventerreinen en de dienstverlening van de gemeente.

De avond werd afgetrapt door mevr. van den Nieuwendijk die namens de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht die insprak over het Spuiplein in Middelharnis. Daarna werd het actieplan bedrijventerreinen toegelicht. Een aantal jaar geleden is een analyse gedaan wat de behoefte is aan bedrijventerreinen tot 2040. Daaruit blijkt dat er een fors tekort aan bedrijventerreinen ontstaat de komende jaren. Inmiddels is een analyse gedaan waar op de huidige terreinen nog ruimte is voor inbreiding en waar nog mogelijkheden zijn om uit te breiden. Inbreiding op bestaande bedrijventerreinen kan nog voor ca. 6 hectare uitgeefbare percelen zorgen. Grootschalige uitbreiding kan vooralsnog plaatsvinden bij de Oostplaat in Middelharnis en BPO in Oude-Tonge. Aan de westkant van het eiland is dat ruimtelijk nogal ingewikkeld en wordt evt. uitbreiding integraal meegenomen in de nog op te stellen omgevingsvisie.

In een tweede presentatie werd de raad bijgepraat over de dienstverlening van de gemeente. In 2021 heeft de Rekenkamer de dienstverlening onderzocht en aanbevelingen gedaan. Daarnaast ontwikkelt de gemeente zichzelf ook op dit gebied. De tevredenheid van onze inwoners over de eerstelijns dienstverlening (de balie, website, GO-bus, telefoon etc. etc.) is best hoog te noemen, dat stemt tot tevredenheid. Er wordt nu ook gewerkt om de dienstverlening in de tweede lijn (de vakafdelingen) te verbeteren en inzichtelijk te maken. Daarnaast lopen er allerlei trajecten om de dienstverlening aan te passen aan nieuwe wettelijke bepalen zoals bijv. de Wet Open Overheid (Woo), elektronische toegankelijkheid etc. Mooie ontwikkelingen waarmee we onze inwoners nog beter van dienst kunnen zijn.

Geïnteresseerd? U kunt de presentatieavond terugkijken via https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/…/Present…