Sander Nipius bedankt voor zijn actieve bijdrage afd. Oostflakkee

23 februari 2023

Tijdens de ledenvergadering van de plaatselijke afdeling Oostflakkee werd afscheid genomen van secretaris Sander Nipius. Vanwege zijn verhuizing naar Dongen nam hij op woensdag 22 februari afscheid als bestuurslid.

Het bestuur van de Plaatselijke Afdeling is hem erkentelijk voor het werk dat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan voor de afdeling zelf en in de eilandelijke publiciteitscommissie. Daarnaast is Sander ook redactielid van het eilandelijk ledenblad van de SGP: SGP NIEUWS, waar hij in het verleden de werving van adverteerders voor zijn rekening nam. Ook was hij de vaste fotograaf van de redactie en nam hij geruime tijd de taak van eindredacteur op zich.