UPDATE – Schriftelijke vragen SGP: ‘Openbaar Vervoer op maat moet beter’

10 februari 2023

Update – Na eerdere navraag, of de informatie waarop wij onze schriftelijke vragen hadden gebaseerd klopte, reageerde Connexxion instemmend. Blijkbaar heeft dat toch wat losgemaakt want inmiddels is de informatie op de site van Connexxion aangepast. Citaat website OV-op-Maat: “Belangrijk: je reserveert je rit minimaal één uur vóórdat je de OV-op-Maat rit nodig hebt in de Hoeksche Waard, in Goeree Overflakkee is dit twee uur van te voren. Wil je tussen 6.00 en 7.00 uur reizen? Reserveer je rit dan een dag van te voren, uiterlijk voor 19:00.”

Het aanmelden voor een OV-op-Maat rit minimaal een dag van te voren geldt dus alleen voor ritten tussen 6.00 en 7.00 uur. Voor de overige OV-op-Maat ritten op ons eiland geldt dat aanmelden twee uur van te voren moet gebeuren. Omdat e.e.a. inmiddels is aangepast hebben wij onze schriftelijke vragen teruggetrokken.


Sinds dit jaar is het Openbaar Vervoer (OV) op Goeree-Overflakkee sterk veranderd. De buurtbus en OV-op-Maat zouden
volgens verantwoordelijke partners hetzelfde niveau van dienstverlening leveren. Kortgeleden heeft de PvdA al mondelinge vragen gesteld n.a.v. de buurtbus. Nu blijkt dat het OV-op-Maat stilzwijgend
het moment van reservering heeft vervroegd. In de Hoeksche Waard is het één uur van tevoren. SGP-Raadslid Simon van der Tang stelde hierover schriftelijke vragen aan het college.

‘Op Goeree-Overflakkee was het twee uur van te voren reserveren, nu een dag van tevoren’, aldus Van der Tang, die verwijst naar een citaat die nu te vinden is op de website van de vervoerder: Belangrijk: je reserveert je rit minimaal één uur vóórdat je de OV-op-Maat rit nodig hebt in de Hoeksche Waard. Reis je in Goeree? Reserveer je rit dan een dag van tevoren, uiterlijk voor 19:00’. OV-op-Maat regio Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee (connexxion.nl)

De SGP vindt dit een onwenselijke ontwikkeling. ‘De SGP-fractie vertrouwt in basis op de informatie die door verantwoordelijke partijen wordt gedeeld. Nu blijkt opnieuw dat beloftes
niet (helemaal) worden waargemaakt en dat de inwoners er wel degelijk op achteruit gaan. De
gevraagde positieve houding ten opzichte van ons openbaar vervoer wordt hierdoor steeds lastiger’.

Vragen:
1. Is het college bekend met het feit dat de vereiste termijn voor het reserveren van een OV-op-
Maat is aangepast naar een dag ervoor?
2. Is het college met de SGP-fractie van mening dat OV-op-Maat op deze manier geen goed
alternatief is voor de reiziger, zoals gesteld door Connexxion en de Provincie Zuid-Holland?
3. Wat is de inzet van het college om (o.a.) OV-op-Maat zo reizigersvriendelijk mogelijk te laten
zijn en hoe ziet zij deze ontwikkelingen t.o.v. de toezeggingen van de andere betrokken
partijen?