SGP Goeree-Overflakkee teleurgesteld over antwoorden Kamervragen Haringvlietbrug

22 februari 2023

De SGP op Goeree-Overflakkee is teleurgesteld over de antwoorden van de Minister over de gestelde vragen m.b.t. de maatregelen rondom het afsluiten van de Haringvlietbrug. Ongeveer een maand geleden vroegen de gezamenlijke SGP-fracties van Schouwen-Duiveland, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee middels een brandbrief aandacht voor het uitblijven van duidelijkheid over maatregelen die getroffen gaan worden tijdens de renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel. SGP Tweede Kamerlid Chris Stoffer stelde daarop schriftelijke vragen aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (zie Brandbrief SGP over toegankelijkheid zuidwest Nederland leidt tot vragen aan minister ).

De minister heeft afgelopen dinsdag, 21 februari 2023, de vragen van Chris Stoffer beantwoord. De antwoorden zijn hier terug te lezen: https://www.tweedekamer.nl/kamerstu…/kamervragen/detail… . Helaas bieden deze antwoorden nog weinig duidelijkheid over de concrete maatregelen die getroffen zullen gaan worden tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug. Duidelijk is wel dat tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel er voor hulpdiensten en openbaar vervoer gebruikt gemaakt kan worden van de Tweede Heinenoordtunnel. Maar over de concrete maatregelen rondom de afsluiting van de Haringvlietbrug, waar vanwege de constructie geen alternatieven zijn, blijft de minister helaas nog vaag. ‘Er is nog overleg, er moeten nog afspraken gemaakt worden en er lopen nog onderzoeken’ is de strekking van de antwoorden. Helaas nog niet de duidelijkheid waarop de SGP-fractie van Goeree-Overflakkee gehoopt had.

We blijven het dossier uiteraard goed volgen en zullen opnieuw aan de bel trekken als concrete maatregelen uitblijven. Daarnaast zullen wij deze antwoorden ook onder de aandacht brengen van het college van B&W zodat zij ook op bestuurlijk niveau kunnen blijven aandringen op concrete maatregelen om de hinder rondom de afsluiting van de Haringvlietbrug zo acceptabel mogelijk te maken.