Schriftelijke vragen | SGP: zorgen om bereikbaarheid recreatieparken

11 februari 2023

De SGP stelde opnieuw schriftelijke vragen over de blusvoorziening en bereikbaarheid van de brandweer in Ouddorp. SGP-Raadslid Peter Grinwis: ‘Het betreft voornamelijk de bereikbaarheid van verschillende parken, die onvoldoende zou zijn. Eerder liet de gemeente in een tussentijdse rapportage weten dat er een onderzoek is geweest in samenspraak met de Ouddorpse brandweer naar de knelpunten. Brandweer Ouddorp herkent zich echter niet in deze aanpak. Inmiddels is de blusaanhanger door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond per 1 februari verwijderd’. Brandweer Ouddorp laat weten, met verbazing kennis te hebben genomen van de berichtgeving in het Eilanden Nieuws van afgelopen vrijdag waarin wordt gesteld dat de blusvoorziening op orde zou zijn. Al eerder sprak de SGP haar zorgen uit over deze ontwikkeling.

In een toelichting bij de vragen geeft woordvoerder Peter Grinwis aan: ‘Het brandweerkorps van Ouddorp heeft lange tijd gebruik gemaakt van een blusaanhanger, die op moeilijk bereikbare plekken ingezet kon worden voor een eerste en snelle inzet. De aanhanger is destijds in het bijzonder aangeschaft voor plekken op recreatieparken die moeilijk bereikbaar zijn. Er wordt zelfs beweerd dat sommige parken destijds een gebruikersvergunning hebben ontvangen op basis van de inzet van dit voortuig. Nu de Ouddorpse brandweer niet meer over dit materiaal beschikt, wordt een snelle inzet op deze plekken lastig. Eerder spraken we hierover met de directeur van de VRR. Volgens de Ouddorpse brandweer gaat nu kostbare tijd verloren voor de opbouw van waterwinning met waterslangen. Ook de eigen veiligheid bij een redding zou in het geding zijn’.

Eerder verstrekte de Ouddorpse Brandweer een lijst met daarop de parken die nu moeilijk bereikbaar zouden zijn met de Tank Auto Spuit (TAS) De SGP wil weten wat met die informatie is gedaan en op welke manier op korte termijn hiervoor een oplossing komt.  Daarnaast heeft deze actie van de VRR de relatie met de vrijwilligers behoorlijk bekoeld. ‘Welke inzet wordt gepleegd om deze relatie weer te normaliseren?’