Welkom!

22 februari 2023

Op DV maandag 13 maart zal er door de SGP een verkiezingsbijeenkomst worden gehouden in ‘Het Prieel’, te Sommelsdijk. Het thema zal zijn: ‘Natuur – Huizen – Landbouw’ Dat gaat (on)mogelijk samen? Sprekers zijn: Nico de Jager, (lijsttrekker SGP Zuid-Holland), Roelof Bisschop (Tweede Kamerlid), Daan Markwat (wethouder) en Peter Grinwis (SGP-kandidaat Waterschap Hollandse Delta). De zaal is open vanaf 19:15 uur. De bijeenkomst start om 19:45 uur.

Wederom snijdt de SGP een actueel onderwerp aan. Wat zijn de actuele ontwikkelingen rondom stikstof, derogatie en Natura2000. Hoe liggen de verhoudingen tussen Brussel, de rijksoverheid, de provincie en de lokale overheid? Wie is nu eigenlijk waarvan en welke keuzes maakt de SGP voor akkerbouw, veeteelt en visserij? Ook zijn er vragen over de energietransitie en hoe zich dat verhoudt tot de openbare ruimte. Hoe houden we het platteland leefbaar en bereikbaar, alleen al als we denken aan het Openbaar Vervoer en woningbouw en voorzieningen. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen voor ons eiland en waar de provincie de komende tijd beslissingen over moet nemen. Beslissingen die met name voor de toekomst van jongeren van groot belang zijn. Uiteraard is er tijd voor vragen en ontmoeting.

Iedereen, jongeren en ouderen zijn van harte welkom:
Locatie: Het Prieel, Sommelsdijk
Datum: Maandag 13 maart

Start: 19:45 uur