De uitslag van gemeente Goeree-Overflakkee voor de verkiezingen voor Provinciale Staten laat zien dat de SGP 43 stemmen meer heeft ten opzichte van dezelfde verkiezingen voor PS in 2019. Door een hogere opkomst is wel het percentage lager. De SGP is dankbaar voor deze uitslag en bedankt haar kiezers voor hun stem. Ook bij het Waterschap bleef de SGP stabiel en konden 66 stemmen extra worden genoteerd. Voor het Waterschap Hollandse Delta betekende dit dat de SGP één zetel meer heeft en nu met twee SGP-ers vertegenwoordigd is.

Op het eiland stemden 6277 van de 27.542 stemmer op de BBB. De SGP volgde met 4923 stemmen. Het betreft hier voorlopige uitslagen. De stemmen worden officieel vastgesteld door het gemeentelijk stembureau. De uitslag van de verkiezingen voor waterschap Hollandse Delta volgen aan het einde van de week.

Hoge opkomst
De opkomst was met 68% hoog te noemen. Dat was vier jaar geleden 62,9%. Dat was ook te merken in de 25 stembureaus in de gemeente, waar het op een aantal piekmomenten goed druk was.

De zitting
Vandaag, donderdag 16 maart, begint om 9 uur de zitting van het gemeentelijk stembureau. Dat is een openbare zitting waar de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente gecontroleerd worden. Na controle stelt het gemeentelijk stembureau voor iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vast. Daar wordt proces-verbaal van opgemaakt.