Gemeenteraad op donderdag 9 maart

6 maart 2023

DV a.s. donderdag is weer een raadsvergadering. Onze fractie vergadert dinsdagavond ter voorbereiding van deze raadsvergadering. Iets meegeven of delen? U kunt ook altijd een afspraak maken voor ons fractiespreekuur via onze fractiesecretaris (pkieviet@sgpgo.nl). Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.

De gemeenteraad zal spreken over: Het ontwikkelkader verblijfsrecreatie en besluiten nemen over: Gebiedsontwikkeling Spuiplein Middelharnis, Wijziging gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond, Een tweetal bestemmingplannen en een voordracht nieuw lid voor Raad van Toezicht SoVoGo.

Kijk op de website voor de stukken: https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/vergadering/1063916