Het gemaal Stellendam wordt de komende maanden gerenoveerd. Hiermee wordt het gemaal toekomstbestendiger. Onder meer de pompen worden vernieuwd en visvriendelijk gemaakt.

De renovatie van gemaal Stellendam start begin april en zal zoals het er nu naar uit ziet tot in het najaar duren. Om de waterafvoer tijdens de werkzaamheden te regelen zullen er vanaf maandag 27 februari noodpompen worden geplaatst. Deze liggen er de gehele periode van het werk. Het is wel nodig om de Eendrachtsdijk voor aanleg van de noodpompen één week af te sluiten.

Toekomstbestendig
Met deze renovatie maken we de afvoer van het water uit de achterliggende polders gemakkelijker. Erg belangrijk in tijden dat er veel neerslag valt. Bovendien automatiseren we het gemaal. Dat zorgt ervoor dat we als waterschap het beheer van het waterpeil flink verbeteren. Want daardoor kunnen we het gemaal beter en sneller aansturen van afstand.

Visvriendelijk
In het gemaal komen visvriendelijke pompen. Dat is belangrijk voor de waterroutes waarlangs vissen zich verplaatsen. De pompen zijn zo gemaakt dat het voor vissen veilig is door het gemaal te gaan. Daarnaast wordt een vispassage aangelegd. Hierdoor kunnen de vissen heen en weer bewegen tussen rivier en polder. Dat is belangrijk, want een gevarieerde visstand is goed voor de kwaliteit van het water.

Wegafsluiting
In april start de aannemer met de renovatie van het gemaal zelf en dat zal duren tot in het najaar. Om tijdens de werkzaamheden materieel, materialen en de tijdelijke pompinstallaties op te kunnen slaan is een volledige wegafsluiting van de Eendrachtsweg tussen de kruising met de Meester Imam Caustraat en de kruising met Nieuweweg noodzakelijk. Het gaat dan om de weg die beneden langs de dijk loopt, de weg op de dijk zelf blijft open.