Opknappen strandje Twins Ouddorp vertraagd

1 maart 2023

Het is al jaren een wens: het opknappen van het strandje Twins aan het Grevelingenmeer, bij De Punt en de Brouwersdam in Ouddorp. In 2022 startte de gemeente een aanbesteding om een partij te kiezen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Na een uitspraak van de Raad van State moet deze aanbesteding worden stopgezet. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe aanbesteding.

De lopende aanbesteding ging uit van een zogenaamde partiële bouwvrijstelling. Partijen hebben op basis van deze vrijstelling geen verplichtingen voor stikstofreductie bij werkzaamheden in beschermde Natura 2000-gebieden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 2 november 2022 (in een andere zaak in relatie tot bouwen en stikstof) echter dat deze bouwvrijstelling in strijd is met het Europese recht. Deze uitspraak heeft ook effect op de aanbesteding voor het opknappen van het strandje Twins.

De lopende onderhandse aanbesteding moet worden stopgezet
“En dat is weer een fikse tegenvaller, niet de eerste in dit proces”, aldus wethouder Henk van Putten. In de afgelopen maanden won de gemeente advies in. Een bureau onderzocht op welke Natura 2000-gebieden de stikstofregels precies van toepassing zijn. Dat is onder meer het geval voor de Grevelingen en daarmee dus het strandje Twins. Een vergunningaanvraag Wet natuurbescherming (Wnb) is bij werkzaamheden in dit gebied daarom verplicht. Een door het Rijk aangekondigde versoepeling voor de stikstofberekening brengt hier geen verandering in.

De gemeente onderzoekt of de uitvoering zonder uitstoot (nul emissie) uitvoerbaar is
Zo kunnen er speciale maatregelen genomen worden, of de uitstoot van stikstof kan worden gecompenseerd. Wethouder Henk van Putten: “Als we op die manier een vergunning Wnb kunnen krijgen, starten we een nieuwe aanbesteding. De wens om het strandje Twins en de punt West opnieuw in te richten, bestaat al jaren. Ook de dorpsraad van Ouddorp is nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Daarom vinden we het belangrijk om, ondanks deze tegenslag, te blijven zoeken naar mogelijkheden. We hopen met elkaar een doorstart te maken en te komen tot de uitvoering van de zo gewenste herinrichting van het strandje.”