SGP neemt voortouw in verdere aanscherping beleid verblijfsrecreatie

11 maart 2023

In december en donderdag 9 maart jl. beraadslaagde de gemeenteraad over het ontwikkelkader verblijfsrecreatie. Het ontwikkelkader wordt gebruikt om nieuwe initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie te beoordelen. Op initiatief van de SGP is het collegevoorstel gewijzigd om uitbreiding van verblijfsrecreatie op de kop van ons eiland verder in te perken.

Het eerste ontwikkelkader dateert van 2019. Inmiddels is het ontwikkelkader geëvalueerd met de partijen die betrokken waren bij het opstellen ervan. Ook is er een inwonersonderzoek geweest. In mei 2022 is dat gepresenteerd aan de gemeenteraad. In diezelfde periode is het coalitieprogramma ‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’ vastgesteld. Daarin is afgesproken dat er geen grootschalige uitbreiding van recreatie op de kop mag plaatsvinden en dat aan de uitbreiding van B&B op de kop een halt moet worden toegeroepen. Onder meer die zaken zijn verwerkt in de evaluatie van het ontwikkelkader, maar voor de SGP ging dat niet ver genoeg. Woordvoerder Adriaan Kasteleijn: “De uitkomsten van het inwonersonderzoek wegen voor de SGP heel zwaar. Een duidelijke meerderheid heeft aangegeven dat er druk ervaren wordt vanuit recreatie en toerisme. Daarom hebben wij een amendement ingediend om het collegevoorstel nog wat verder aan te scherpen. Kern van het amendement is dat met name wonen en recreatie niet verder vermengd worden, bijvoorbeeld doordat er binnen de dorpskernen op de kop van het eiland geen hotels bij komen. Ook willen wij geen verdere verstening op plaatsen waar nu toeristisch gekampeerd kan worden, zodat die specifieke vorm van recreatie behouden blijft.”

Het amendement heeft steun gekregen van CDA, CU, PvdA en D66. De SGP hoopt erop hiermee de balans te versterken tussen wonen en verblijfsrecreatie op de kop van ons eiland. De raad ondersteunde tevens een sub-amendement om jaarlijks een update te krijgen van de ontwikkelingen.