SGP steunt motie voor veiligere jaarwisseling

10 maart 2023

In de raadsvergadering van 9 maart jl. steunde de SGP een motie om te komen tot een veiligere jaarwisseling. De motie was voorbereid door de ChristenUnie. De motie pleitte voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. In zijn motivatie om de motie, te steunen stelde SGP-woordvoerder Peter Grinwis dat de vele ongelukken die met vuurwerk gebeuren moet stoppen. Daarnaast zijn een aantal andere argumenten die hiervoor pleitten. De SGP constateert tegelijkertijd dat een deel van de samenleving hecht aan de vuurwerktraditie. ‘Je kunt natuurlijk je hoofd in het zand steken, maar als je dat negeert, kun je dat als een boemerang terugkrijgen bij naleving en handhaving’. De SGP ziet dat hier best nog een uitdaging ligt. Verder wees hij erop, dat het grootste probleem ligt bij illegaal vuurwerk.

‘Ook de SGP is klaar met de vuurwerkoverlast en alle gevolgen. Wat ons betreft zou de jaarwisseling meer moeten gaan over bezinning dan een oude traditie met vuurwerk in ere houden.
 Gezien de uitstoot van allerlei schadelijke stoffen is het ook niet meer van deze tijd wat mij betreft’, aldus Peter Grinwis, die eerder al pleitte voor meer vuurwerkvrije zones. ‘Wat ons betreft zou het helpen als er een landelijk verbod komt’. Hij wees in dit verband ook op de vele vuurwerkslachtoffers. Afgelopen jaar waren dat ca 1250 gevallen op SEH en Huisartsenposten
. 24% van deze gevallen had te maken met illegaal vuurwerk
. Van alle vuurwerkslachtoffers is 50% onder de 20 jaar. Het 

leidt tot tientallen amputaties bij jongeren en ouderen. ‘Hoe bedoel je opgroeien in een kansrijke omgeving?
 Dat moet stoppen! Daarom steunt de SGP de motie om te komen tot een veilige jaarwisseling in de toekomst’.

Concreet wordt in de motie gevraagd om een brief op te stellen aan de minister van Justitie en Veiligheid waarin zij de oproep van de 12 gemeenten om naar een veilige jaarwisseling te komen ondersteunt en een kopie van deze brief te sturen aan de VNG en aan de verschillende Tweede Kamerfracties.