STATEMENT | Voorkom paniek in de polder

14 maart 2023

Op de verkiezingsavond van 13 maart jl. op Goeree-Overflakkee sprak Peter Grinwis, SGP-kandidaat voor het waterschap Hollandse Delta een statement uit over het belang van Waterschappen.

STATEMENT:

‘Nog niet zolang geleden, in 1995, was het paniek in de polder. Meer dan 250.000 mensen werden geëvacueerd uit de Bommelerwaard. Ruim een jaar eerder in december 1993 overstroomde de Maas en stond bijna 10% van de provincie Limburg onder water. In 2001 herhaalde zich dat in de zomer. De beelden van Valkenburg staan nog op ons netvlies. De bedreiging van het water komt niet alleen meer vanuit zee, maar ook door het veranderende klimaat, waarbij rekening gehouden moet worden met extreme regenval. Ook in onze regio hebben we de aflopen jaren te maken gehad met extreme weersomstandigheden. Inmiddels zijn we ook bekend met extreem droge perioden. Tijd dus voor actie. De SGP-fractie in Hollandse Delta is zicht hiervan bewust en diende in de vorige periode al een motie in om te onderzoeken hoe ons watersysteem voor de toekomst zo robuust mogelijk gemaakt kon worden.

Onlangs verscheen er een column met als titel: ‘We moeten kappen met de waterschappen’ De columnist pleitte ervoor om de taken van het waterschap onder te brengen bij Rijkswaterstaat. Geluiden die je wel meer hoort en zeker rondom verkiezingen naar boven komen.

Zijn conclusie was om gewoon te stoppen met de totaal overbodige, geldverslindende, tijdrovende en niet zelden amateuristisch gerunde bestuurslaag. Hij pleitte voor een professionele gerunde organisatie, losgekoppeld van politieke spelletjes. Aan de noodzaak van schoon water en droge voeten kleeft immers geen kleur, zo voegde hij er nog aan toe. En inderdaad soms krijg ik weleens de vraag, als je aangeeft actief te zijn voor de SGP binnen het Waterschap, of er ‘soms een christelijke dijk of weg bestaat’.

Toch blijft de vraag of een dergelijke professionele organisatie neutraal kan zijn. Er spelen immers vele belangen en die zijn veelal ook nog eens tegengesteld. Daarom is het niet onbelangrijk op welke manier vorm en inhoud wordt gegeven aan de taken van het waterschap. Immers, 60% van ons land ligt onder zeeniveau! Om paniek in de polder te voorkomen dienen we bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor niet uit de weg te gaan.

Als mensheid hebben we vanuit het paradijs een opdracht meegekregen om de aarde te ‘bouwen en te bewaren’. We mogen leven in deze schepping, maar we hebben ook te zorgen en dienen barmhartig te zijn. Rentmeester zijn dus, over de schepping, waarin onder andere, het milieu, duurzaam, spaarzaam en veiligheid aan ons is toevertrouwd. In afhankelijkheid wil de SGP inhoud geven aan deze bestuurlijke verantwoordelijkheden in het Waterschap Hollandse Delta.

Dit jaar was het precies 70 jaar geleden dat de dijken in deze regio het begaven en er meer dan 1800 mensen verdronken tijdens de Watersnoodramp van 1953. Het leed en de gevolgschade waren triest en onnoemelijk groot. Hoewel het Deltaplan voor dijkverbetering al voor 1940 gereed lag was het nog niet tot uitvoering gekomen. Alle aandacht was gericht op de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en de dijken moesten als het ware concurreren met andere taken van de overheid.

Hieruit blijkt, welke belangrijke rol waterschappen hebben bij het behouden van ons land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Ook de SGP heeft zich na de Watersnood van 1953 met alle kracht ingezet en meegewerkt aan de realisering van het Deltaplan, om het zuidwesten van Nederland van veilige dijken, dammen en beweegbare waterkeringen te voorzien. Laten we dus zuinig zijn op het oudste bestuursorgaan in Nederland die belangrijke taken heeft voor het watersysteem, de waterveiligheid, waterketen en wegen.

En ja, er gaat in het waterschap best veel geld om. De begroting voor het hele gebied is ca. 230 miljoen. Echter dat dit geldverslindend zou zijn werpen we verre van ons. Elk jaar wordt een begroting opgesteld waaruit voor de ingezetenen een zo laag als mogelijke waterschapsheffing naar voren komt. Dat is ook steeds de inzet van de SGP geweest. De SGP is ervan overtuigd dat het dijkbeheer, peilbeheer, zuivering van rioolwater en alle dagelijkse werkzaamheden bij het waterschap Hollandse Delta door professionele medewerkers wordt uitgevoerd.

Opnieuw is er paniek in de polder. Nu niet direct door wateroverlast maar gooit stikstof roet in het eten. De SGP vindt dat we de landschapsstructuur moeten behouden waarin (agrarische) ondernemers een goede boterham kunnen blijven verdienen en de voedselvoorziening niet in gevaar komt. De discussie rondom stikstof mag zich niet alleen afspelen rondom de agrarische sector. Ook (vlieg)verkeer en industrie zorgen voor grote uitstoot. Hoewel stikstof vooral een provinciale en landelijke aangelegenheid is, zal onze fractie blijven focussen op het juiste waterpeil voor de agrariërs en de natuur, waarbij de functie van het gebied leidend is. Ook zal de fractie zich inspannen op voldoende zoet water op heel Goeree-Overflakkee.

Kortom:
S
ociaal: Voor gezinnen met een minimuminkomen en zonder eigen vermogen, moet het kwijtscheldingsbeleid in stand worden gehouden.

Gedreven: De SGP zet zich in voor een vaste koers en goed rentmeesterschap. Dat houdt in betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig dijk-, weg-, en waterbeheer.

Principieel: De SGP is tegen een 7×24-uurs economie en wil niet-noodzakelijke werkzaamheden op zondagen voorkomen’.