[Video] SGP stelt mondelinge vragen over beheer van Dorpstienden

11 maart 2023

Al langere tijd krijgt de SGP-fractie signalen dat het beheer van Dorpstienden te wensen overlaat. Er is geen vast aanspreekpunt voor gebruikers van Dorpstienden en regelmatig zijn zaken niet op orde. Reden genoeg om een keer aan de bel trekken en mondelinge vragen te stellen in een raadsvergadering.

Afgelopen donderdag, 9 maart 2023, stelde raadslid Adriaan Kasteleijn de volgende vragen:

– Is het college met de SGP-fractie van mening dat een gebouw als de Dorpstienden een belangrijke functie zou moeten vervullen in een dorpskern voor bijv. ontmoeting, welzijnswerk, en andere activiteiten?
– Heeft het college ook signalen ontvangen over het ontbreken van goed gastheerschap en beheer in de Dorpstienden?
– Heeft het college deze ongewenste gang van zaken al besproken met SRGO of is het college bereid dit te doen?
– Wat is de inzet van het college om de maatschappelijke functie van Dorpstienden weer nieuw leven in te blazen zodat het op zeer korte termijn weer een plaats wordt waar mensen op een prettige manier samen kunnen komen?
De vragen werden beantwoord door wethouder Eijkenduijn die aangaf dat de signalen ook het college hebben bereikt en dat deze in het gesprek met SRGO als beherende partij besproken worden. Er staat een vacature open voor een vaste beheerder van Dorpstienden, maar die is nog niet ingevuld. De wethouder was blij met de signalen en gaf aan ze zeker mee te nemen richting het bestuur van SRGO. Diverse acties worden al ondernomen om de situatie te verbeteren. De SGP-fractie hoopt dat ook de gebruikers van Dorpstienden daar op korte termijn iets van zullen gaan merken.