Lintjesregen in Goeree-Overflakkee

26 april 2023

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte vanochtend aan vijf inwoners van onze gemeente een Koninklijke onderscheiding uit. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De zogenoemde Lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De burgemeesters in alle gemeenten verrassen die dag inwoners die zich op een bijzondere manier voor de samenleving hebben ingezet.

Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor een bijzondere inwoner. In stilte wordt vervolgens onderzoek gedaan of de aangevraagde onderscheiding ook kan worden uitgereikt. Tot het moment van uitreiking is de onderscheiding voor de gedecoreerde een verrassing.

De gedecoreerden van 2023 zijn:

Hans Bruggeman, Nieuwe-Tonge
Hans Bruggeman is een muzikant in hart en nieren. Hij was van 1975 tot 2010 penningmeester van Muziekvereniging Apollo. Daarnaast was hij van 1985 tot 2005 bestuurslid van de Muziekschool Goeree-Overflakkee. In 2002 was hij één van de oprichters van Die Grevelinger Musikanten. Bruggeman is nog steeds secretaris en penningmeester van deze groep muzikanten. Ook is Hans al ruim 11 jaar collectant voor Alzheimer Nederland.

Nettie van Heemst-Tijl, Nieuwe-Tonge
Nettie van Heemst werd in 1963 lid van de gymnastiekvereniging. Vanaf 1974 is ze bestuurslid bij de vereniging. Inmiddels vervult ze al 35 jaar de rol van voorzitter.
Van 1994 tot 2021 was ze mantelzorger voor haar ouders en schoonmoeder. Namens Stichting Ons Dorpshuis organiseert ze sinds 2006 de wandelmars van Nieuwe-Tonge, en vanaf 2007 is ze vrijwilliger bij OBS de Pannenbakker.

Mirabella de Vogel-Los, Stellendam
Vanaf 1977 is Mirabella bestuurslid van Oranjevereniging Oude-Tonge. Daarnaast was ze
6 jaar lid van de medezeggenschapsraad van Basisschool Stellegors en 8 jaar vrijwilliger van de werkgroep Kindernevendienst van de Rooms-katholieke parochie “De Heilige Familie”. Ook maakt ze vijf jaar deel uit van de Ondersteuningsplanraad van Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee.

Frank/Janine Boerboom, Ooltgensplaat
Van 2004 tot 2007 was Frank/Janine vrijwilliger bij Stichting Jong Flakkee. Ook was hij/zij 16 jaar organisator/tuinman bij Creatief Beheer, het op sociale wijze vergroenen van zogenaamde achterstandswijken in Rotterdam.
Daarnaast is Frank/Janine vanaf 2017 organisator van Stichting Buutenplaets, en bezorgde hij/zij twee jaar lang maaltijden voor Tafeltje Dekje. Vanaf 2015 tot nu is hij/zij klusjesman/tuinman bij Goed voor Goed.

Leonard van den Ouden, Ooltgensplaat
Leonard van den Ouden vervulde in 2022 al 25 jaar de functie van voorzitter Oranjevereniging Ooltgensplaat. Naast Koningsdag en Dodenherdenking organiseerde hij, kinderbingo’s, wierf sponsors en regelde de rondritten met legervoertuigen. Ook  is hij sinds 2017 voorzitter van Stichting ’t Centrum in Ooltgensplaat.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheidingen thuis uit of op een locatie die aan de vrijwillige activiteiten verbonden is. Het waren feestelijke momenten toen de inwoners de bijzondere boodschap hoorden en zij de versierselen uitgereikt kregen.