Presentatie concept gebiedsvisie centrum Ouddorp

21 april 2023

In de presentatieavond van 21 april jl. was het tweede onderwerp de concept gebiedsvisie Ouddorp Centrum. Deze conceptvisie was eerder deze week (17 april) gepresenteerd aan een volle zaal in de Dorpstienden in Ouddorp. Iedereen kreeg de mogelijkheid om op deze maandagavond te reageren op dit concept. Gezien de vele reacties is duidelijk dat de conceptvisie in huidige vorm aanpassing behoeft. Woordvoerder Corné Grinwis zette vooral in op evaluatie van het gelopen proces tot nu toe.

Vanuit het college werd het concept gepresenteerd met een toelichting op het proces van de afgelopen tijd. Een aantal zaken werden daarbij direct helder. Zo blijft het Kerkhek gewoon staan en in de kerktuin gebeurt niets wat de kerk niet wil. De visie moet een gezamenlijk doel nastreven en een handelingsperspectief geven waaraan initiatieven en ontwikkelingen getoetst kunnen worden. Op maandag 17 april jl. was een extra, drukbezochte inwonersavond waarbij zorgen zijn uitgesproken over bijv. het autoluw maken van het centrum en nog vele andere punten. Deze signalen worden meegenomen in het verdere proces. Verder wordt ook nog gesproken met allerlei partijen in en rond het centrum. De visie zal dan ergens rond de zomer ter inzage worden gelegd waarna zienswijze nog mogelijk is. Ergens in de tweede helft van dit jaar zal de visie dan in de gemeenteraad worden behandeld.