Aanvraag vergunning units voor 200 arbeidsmigranten

6 mei 2023

Homeflex wil in het derde kwartaal van 2023 starten met de bouw van verblijfsunits voor arbeidsmigranten aan de Eerste Groeneweg bij Middelharnis. Dat staat in de aanvraag voor een omgevingsvergunning die de exploitant begin mei heeft ingediend bij de gemeente. Het plan past bij de wens van de gemeente om twee tot vier grote huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten op het eiland te realiseren. 

De inzet van arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee neemt de laatste jaren toe. Dat komt onder meer vanwege de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Uit een telling in 2020 blijkt dat er op het eiland ongeveer 1.100 arbeidsmigranten werken. Het grootste deel van deze groep verblijft langer dan drie maanden per jaar in de gemeente. Bijna alle arbeidsmigranten zijn werkzaam in de agrarische sector, enkele in de (voedings- of maak-) industrie of bij technische bedrijven.

De huisvesting van arbeidsmigranten is een groot probleem
Er is een grote behoefte bij ondernemers naar goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Een deel van de arbeidsmigranten wordt nu gehuisvest bij de ondernemers zelf, maar soms verblijven zij ook op vakantieparken of in huizen van particulieren. Dat is onwenselijk en brengt onder andere druk op de lokale huizenmarkt met zich mee. De gemeente maakte daarom in 2021 het ‘Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten’. Uitgangspunt van dit plan is om twee tot vier grootschalige huisvestingslocaties op het eiland te realiseren, aan de rand van dorpskernen. Op de locaties worden uitsluitend arbeidsmigranten gehuisvest die op Goeree-Overflakkee werkzaam zijn.

Veilig verblijven op het eiland
Wethouder Daan Markwat is blij met het initiatief voor het realiseren van een grootschalige locatie in het buitengebied van Middelharnis. “Zo kunnen we tegemoetkomen aan de dringende vraag van ondernemers naar huisvesting voor arbeidsmigranten. Met een grootschalige locatie kunnen we de zaken goed regelen. Arbeidsmigranten verblijven hiermee veilig en legaal op het eiland. Ook willen we het gebruik van particuliere (vakantie)huizen door arbeidsmigranten terugdringen. Dat is van belang voor onze huizenmarkt en prettige recreatie. Om mogelijke overlast tegen te gaan, vindt er op de locatie 24 uur per dag, 7 dagen in de week toezicht plaats.”

Homeflex heeft een tijdelijke vergunning aangevraagd
De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van 50 units van vier kamers, voor een periode van 10 jaar. De beoogde locatie bevindt zich aan Eerste Groeneweg bij Middelharnis. Het college neemt binnen 8 weken na indiening van een ontvankelijke aanvraag een besluit op de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Als de vergunning verleend is, wordt het ontwerpbesluit gepubliceerd en ter inzage gelegd. Op basis van dit ontwerpbesluit kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend.

De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst
Voordat Homeflex de aanvraag indiende, zijn er gesprekken geweest met inwoners en ondernemers van omliggende percelen. De gemeente wil inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden de gelegenheid geven om kennis te nemen van de plannen en vragen te stellen. Daarom organiseert de gemeente in juni een inloopbijeenkomst.