De bestuurders van Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Moerdijk even als de vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Zeeland en Rijkswaterstaat ondertekenden de overeenkomst ‘Maatregelen en financiering’ op woensdag 12 april.

De werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug zorgen voor beperkingen in en extra druk op de wegen. Dat heeft gevolgen voor alle weggebruikers, de inwoners en de hulpdiensten. De betrokken veiligheidsregio’s hebben voor het hele gebied maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de juiste hulp zo snel mogelijk op de juiste plaats kan komen. Voor Goeree-Overflakkee wordt bijvoorbeeld tijdelijk extra ambulancecapaciteit ingezet.

“Als elke seconde telt, moeten de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn. We doen er alles aan om te voorkomen dat er geen wagens beschikbaar zijn of dat ze vast komen te staan in de file”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee.

Maatregelen in het gebied
Er worden onder andere de volgende maatregelen getroffen:
•    Extra inzet (hulpverlenings)voertuigen.
•    Extra inzet personeel
•    Posten of eenheden worden op een andere locatie ingericht of beschikbaar gezet.
•    Van te voren worden er bij de posten medewerkers geplaatst om bij bereikbaarheidsproblemen voertuigen sneller uit te kunnen laten rijden.

Tijdens en na een afsluiting van de Heinenoordtunnel of Haringvlietbrug worden deze maatregelen continu gemonitord en zo nodig aangepast. Deze afspraken zijn vastgelegd in deze overeenkomst.

Meer informatie
Op de websites www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel(externe link) en www.rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug(externe link) is meer informatie terug te lezen en de werkkalender te raadplegen. Door de digitale nieuwsbrief(externe link) en social media van Rijkswaterstaat blijft men op de hoogte van de voortgang, de afsluitingen, omleidingen en de maatregelen en alternatieven om de hinder (last) en vertragingen te verminderen.